หน้าแรก         Prospec Appraisal co.,ltd www.prospec.co.th Thai English
หน้าแรก Our Service Customer
ลูกค้าของเรา (สถาบันการเงิน / สถาบัน)


Government Housing Bank,GHB.

Government Saving Bank,GSB.

Bangkok Bank Plc.

Bank of Ayudhya Plc.

Siam Commercial Bank Plc.

City Bank N.A.

The Siam City Bank : SCIB

Krung Thai Bank : KTB

Thai Military Bank : TMB

Standard Chartered Bank (Thai) : SCBT

The United Overseas Bank : UOB

Thanachart Bank

Land and House Retail Bank : LH Bank

ACL Bank

Thai Bank

Islamic Bank of Thailand

Bank for Agriculture And Agricultural Cooperatives

Export-Import Bank of Thailand : EXIM

The Small and Medium Enterprise Development Bank of Thailand : SME Bank

Phethai Asset Management

Sukhumvit Asset Management : SAM

Bangkok Commercial Asset Management : BAM

The National Housing Authority : NHA

The Prvincial Electricity Authority : PEA
ติดต่อฝ่ายการตลาด โทรมือถือ :089-230-1694 โทรศัพท์ : 0-2559-0678 โทรสาร : 0-2559-0571 Email : prospec@prospec.co.th
Sriwara section, Pracha-u-tis Road, Plubpla, Wangtonglang, Bangkok Mobile 089-230-1694 Tel. 0-2559-0678 Fax. 0-2559-0679 E-mail prospec@prospec.co.th