Home         บริษัท โปรสเปค แอพเพรซัล จำกัด www.prospec.co.th Thai English
Home อบรมประเมินราคา หลักสูตรประเมินราคา

 

หลักสูตร PA101 ประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อการสินเชื่อ 

(Fundamental of Valuation for Banking)

วัตถุประสงค์
1. เพื่อผลิตบุคลากรให้ตรงตามความต้องการของงานประเมินราคาหลักประกันเพื่อการสินเชื่อของสถาบันการเงิน ตามระเบียบของตลาดเงิน โดยการการกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย และเป็นไปตามมาตรฐานของ สมาคมนักประเมินอิสระไทย สมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย

2.   เพื่อเป็นการปูพื้นฐาน เข้าสู่การเป็นนักลงทุนอสังหา ตัวแทนนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ในอนาคต ทำความรู้จักกับแนวความคิดของการคัดเลือกของถูกและดี สำหรับนักลงทุนเพื่อการทำกำไร


รายละเอียดการฝึกอบรม
ชื่อหลักสูตร          การประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อการสินเชื่อ  
หลักการเหตุผล       เหมาะสำหรับผู้ที่กำลังสมัครงานบริษัทประเมินราคา เป็นเจ้าหน้าที่ประเมินราคาทรัพย์สิน เจ้าหน้าที่ประเมินราคาธนาคารอาคารสงเคราะห์ พนักงานประเมินราคาทรัพย์สิน ต้องการทำงานจริงจังกับวิชาชีพประเมินราคา ควรเป็นผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี หรือกำลังจะสำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาหน้า และ ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ถ้าหากเลือกเข้าสู่วงการประเมินราคากับโปรสเปค เพราะเราเน้นความปลอดภัยในอาชีพของการเป็นพนักงานประเมินราคา ซึ่งมีความเสี่ยงจะถูกหลอกให้ประเมินผิดแปลงนับแต่เริ่มต้น หรือประเมินที่ดินตาบอด เมื่อพลาดแล้วก็จะเป็นปัญหาติดตัวไปอีกนาน ดังนั้นผู้ประเมินราคามือใหม่ที่ไปเริ่มต้นหน่วยงานที่ไม่มีหลักสูตรอบรมที่เป็นรูปแบบ ก็จะเสี่ยงตกม้าตายมีชนักติดหลังตั้งแต่วัยเริ่มทำงาน พนักงานประเมินราคาจึงจะต้องมีความรู้จริงจึงจะให้ออกทำงานภาคสนามได้ หลักสูตรแต่ละรุ่นเราจึงให้เรียนทั้งภาคทฤษฎีภาคสนามกันเป็นเดือน เรียกว่าจบเอาแล้วเอาความรู้ไปสอบเป็นผู้ประเมินหลักชั้นวิสามัญกันได้เลยทีเดียว นอกจากนี้ใบประกาศนียบัตรการผ่านหลักสูตร PA101 มาจากโปรสเปคแน่นอนไปโชว์ที่ไหนค่าตัวสูงทันที ท่านจะได้รับการต้อนรับจาก บริษัทประเมินราคา ที่อยากได้ตัวท่านมาก สถาบันการเงินก็มีความต้องการสูง มีพนักงานประเมินหลายคนได้ไปบรรจุงานในตำแหน่งดีดีมากมาย

           สำหรับผู้ที่ต้องการเป็นนักลงทุนอสังหา เหมาะสำหรับนักลงทุนมือใหม่ ที่ต้องการมีพื้นฐานความเข้าใจในการตรวจสอบสภาพทรัพย์สิน การคัดทรัพย์ราคาถูกและดี ให้มีความเข้าใจถ่องแท้ เรามีหลักสูตรต่อเนื่องให้สำหรับท่านที่ต้องการรู้แจ้งเห็นจริงต้องการเจาะลึกกับการฝึกทำงานไปกับเจ้าหน้าที่ประเมินราคาเอาทักษะไปใช้ทำงานอิสระของตนเองก็สามารถทำได้

                      และที่สำคัญอีกกลุ่มหนึ่งคือท่านที่กำลังค้นหาตัวเองอยากเข้าสู่อาชีพเป็นตัวแทนนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งสามารถทำเป็นงานประจำหรืองานพาร์ทามหารายได้เสริมแต่ยังไม่มีพื้นฐาน หรือลองทำมาบ้างแล้วแต่ยังจับหลักไม่ได้ หลักสูตร PA101 จึงลงตัวกับการเริ่มต้นอาชีพนายหน้าตัวแทนเป็นอย่างดี หลายท่านที่มาเข้าร่วมหลักสูตรแล้วขอเป็นพนักงานประเมินราคาระยะหนึ่ง แล้วจึงผันตัวเองไปเป็นตัวแทนนายหน้ามีพื้นฐานแน่นปึ๊ก ประสบความสำเร็จกันหลายต่อหลายท่าน 

หัวข้อรายวิชา
หลักสูตรนี้มุ่งเน้นให้ผู้เข้าอบรบเข้าใจในแนวทางการทำงานประเมินราคาทรัพย์สินเองได้ จึงเป็นการบรรยายวิธีปฏิบัติในห้องเรียน ทั้ง 2 วัน ได้แก่หัวข้อ   

หัวข้อในห้องเรียน

 • การประเมินราคาสิ่งปลูกสร้าง เรียนรู้กับราคาประเมินสิ่งปลูกสร้าง ประมาณราคาก่อสร้าง ประเมินราคาบ้าน ราคาต้นทุนก่อสร้าง ที่ผู้ประเมินต้องนำไปใช้งานได้
 • กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับประเมิน  เรียนรู้กฎหมายผังมืองโซนสีมีผลกับราคาประเมินที่ดินอย่างไร กฎหมายจัดสรร กฏหมายควบคุมอาคารที่มีผลต่อขนาดอาคารและมีผลต่อราคาที่ดินอย่างไร
 • การตรวจสอบเอกสารสิทธิ์  เรียนรู้วิธีการตรวจสอบเอกสารสิทธิ์ ที่ สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร การตรวจสอบราคาประเมินที่ดิน กรมธนารักษ์ ราคาประเมินกรมที่ดิน เชคราคาที่ดิน  ราคาประเมินราชการ ค้นหาราคาประเมินที่ดิน ค่าธรรมเนียมการโอนที่ดิน ทำอย่างไร ใช้ในโอกาสใด การตรวจสอบภาระผูกพันต่างๆ ที่ผู้ประเมินต้องรู้
 • การตรวจสอบกรรมสิทธิ์อาคาร เพื่อการไล่เรียงและเรียกหาเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์อาคารได้อย่างถูกต้องป้องกันความผิดพลาดที่จะรับซื้อหรือรับเป็นหลักประกันจำนองผิดพลาดภายหลัง
 •  
 • การตรวจสอบสภาพทางเข้า-ออก  เรียนรู้วิธีการตรวจสอบว่าการจะซื้อขายที่ดินนั้นมีทางเข้าออก เป็นทางสาธารณะ ทางส่วนบุคคล เมื่อรับแจ้งว่าเป็นทางส่วนบุคคลจดภาระจำยอมแล้วจะตรวจสอบอย่างไร  หรือเป็นที่ดินตาบอดจะเจรจาหาทางผ่านเข้าออกกับที่ดินรอบข้างจะตรวจสอบอย่างไร
 • หลักการประเมินราคา 3 วิธี   เรียนรู้การประเมินราคา โดยวิธีต้นทุน วิธีเปรียบเทียบตลาด และวิธีรายได้
 • การหาราคาต้นทุนการได้มา  เรียนรู้ถึงการได้มาซึ่งต้นทุนของเจ้าของ ประวัติการถือครอง การปรับปรุงพัฒนา เพื่อทราบต้านทุนที่แท้จริงเพื่อประโยชน์ในการเจรจาซื้อขาย และการนำเป็นส่วนหนึ่งของการพิจารณาราคาประเมิน และเป็นประโยชน์ในความเข้าใจการเรียกหาเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์อาคาร

หัวข้อการสัมมนากลุ่ม

 • การทำต้นร่างแบบแปลนอาคาร หรือ As-Built คือ การตรวจสอบสภาพอาคารตามสภาพความเป็นจริง ขนาดระยะ เนื้อที่ใช้สอย สอนให้ทำเสก็ตช์ต้นร่างแบบแปลนที่หน้างานได้ ตรวจสอบการรุกล้ำ ตรวจสอบเนื้อที่ดินตรงตามโฉนด
 • การทำต้นร่างที่ดิน  ฝึกให้ทำต้นร่างที่ดินที่หน้างานเป็น เพื่อการตรวจสอบพิสูจน์ตำแหน่งที่ตั้งที่ดินที่ถูกต้อง  เทียบกับระวาง กรมที่ดิน ไม่ให้เกิดการผิดแปลง จะเป็นการป้องกันไม่ให้ถูกหลอกซื้อขายที่อาจเกิดขึ้นได้บ่อย
 • การสืบข้อมูลตลาดและการปรับแก้  เรียนรู้ถึงการคัดเลือกข้อมูลตลาดที่จะนำมาใช้ในตารางวิเคราะห์  และวิธีการปรับแก้ข้อมูลที่ถูกต้อง
 • การสรุปราคาประเมินทรัพย์สิน และการนำเสนอ 

 

ผู้ควรเข้าร่วม

 • ผู้ที่กำลังสมัครงานประเมินราคาทรัพย์สิน อยากทำงานบริษัทประเมินราคา อยากสอบเป็นผู้ประเมินหลัก อยากทำงานประเมินหรือสายสินเชื่อกับธนาคาร สถาบันการเงิน
 • ผู้ที่อยากเข้าสู่อาชีพตัวแทนนายหน้า เป็น Property Agent ทำงานอิสระพาร์ททาม เริ่มต้นอาชีพนายหน้าอสังหาที่แตกต่างโดยการเริ่มต้นจากเส้นทางนักประเมินราคาก่อนที่จะก้าวต่อไปอย่างมืออาชีพ
 • ผู้ที่อยากเป็นนักลงทันอสังหา ซื้อขายที่ดิน ซื้อมาขายไป มีทุนทรัพย์อยู่แล้ว เรียนรู้การตรวจสอบความถูกต้องของทรัพยสิน และเทคนิคการคัดทรัพย์ราคาถูกและดี
 • หรือผู้ที่ทดลองทำงานเป็นตัวแทนนายหน้าหรือนักลงทุนอสังหากันมาบ้างแล้วแต่ยังติดปัญหาไม่มีความรู้ประเมินบางทีเสียเวลาจนท้อถอย แนะนำให้มาปรับพื้นฐานความรู้เพื่อการก้าวสู่มืออาชีพ แล้วจะพบว่าการเป็นเอเจ้นท์จะต้องมีพื้นฐานความรู้ประเมินเป็นทุนเดิมก่อน มิฉะนั้นคุณจะเสียเวลา ในที่สุดก็จะถอยห่างแล้วลืมมันไปอย่างน่าเสียดายในพรสวรรค์เช่นโมติเวชั่นงานขายที่คุณมีอยู่แล้วถ้าเติมเต็มงานประเมินเข้าไปก็จะสมบูรณ์แบบมากขึ้น

สิทธิพิเศษ

·         เมื่อจบหลักสูตร 2 วัน ผู้เข้าอบรมจะได้รับใบประกาศนียบัตรเมื่อสอบข้อเขียนผ่าน  และสำหรับผู้สนใจจะเข้าสู่อาชีพประเมิน จะได้รับสิทธิ์เข้าอบรม ในหลักสูตรภาคสนามเข้มข้นต่อไป

ผู้ดำเนินการอบรม

·         ทีมงานผู้เชี่ยวชาญทางด้านประเมินค่าทรัพย์สิน ของ บริษัทโปรสเปค แอพเพรซัลจำกัด นำโดย ทีมวิทยากรและผู้ประเมินหลัก คุณ สุเทพ รอดจากภัย ผู้ประเมินหลักชั้นวุฒิ ประสบการณ์ มากกว่า 20ปี

ค่าหลักสูตร

·         หลักสูตร 2 วัน ในห้องเรียน 7,000 บาท รวมค่าใช้จ่าย  ค่าอาหารกลางวันพร้อมเบรค และวัสดุประกอบการเรียน

·       

อุปกรณ์ประกอบการเรียน

·         ผู้เข้าอบรมต้องเตรียมโน๊ตบุ๊ค มาเองเพื่อทำรายการคำนวณประเมินราคาในวันสุดท้าย

·            สถานที่จัดอบรม ห้องสัมมนาบริษัท โปรสเปคแอพเพรซัล จำกัด อาคาร 1 ชั้น 5

 

วันที่เปิดการอบรม

·             เปิดอบรมเดือนละ 1 รุ่น จำกัดไม่เกิน 10 คน สนใจโปรดลงทะเบียน

 

        

 

หลักสูตร PA201 ประเมินราคาทรัพย์สินภาคสนาม

 

   หลักสูตรประเมินราคาต่อยอดจาก PA101 ที่มุ่งเน้นการเรียนรู้การทำงานหน้างาน รู้จริงทำจริง เรียนเพื่อทำเป็น นำไปปฏิบัติเองได้ จนถึงระดับเจาะลึกเพื่อเข้าสู่อาชีพเป็นผู้ประเมินราคาอย่างแท้จริง  เรียนรู้และฝึกทักษะเทคนิคการตรวจสอบความถูกต้องทรัพย์สินกับที่ตั้งเอกสารสิทธิ์  ลดความเสี่ยงผิดแปลง ผิดหลัง อาคารคร่อมรุกล้ำ สารพรรณปัญหาที่ผู้อยู่ในอาชีพอสังหาเจอกันมานักต่อนัก แก้ปัญหา ได้อย่างมั่นใจ ถ้าเดินตามสูตรของโปรสเปค เรียนรู้วิธีการประเมินราคาทรัพย์สินที่เหมาะสมกับประเภททรัพย์สินสามารถทำรายการวิเคราะห์หามูลค่าออกมาได้ สำหรับPA201 เราได้ออกแบบหลักสูตรเป็น 5 โมดูล

 

        โมดูลที่ 1 “ประเมินราคาวิธีเปรียบเทียบตลาด” ภาคสนามทาวน์เฮาส์ เรียนรู้ทักษะการตรวจสอบทรัพย์สิน การทำต้นร่างหน้างาน การหาข้อมูลตลาด และการสรุปราคาด้วยวิธีเปรียบเทียบตลาด

 

        โมดูลที่ 2“ประเมินราคาวิธีคำนวณต้นทุน” ภาคสนามบ้านเดี่ยว เรียนรู้ทักษะการตรวจสอบทรัพย์สิน การทำต้นร่างหน้างาน การหาข้อมูลตลาด การตรวจสอบเอกสารสิทธิ์ทางราชการ และการสรุปราคาด้วยวิธีเปรียบเทียบตลาด

 

         โมดูลที่ 3 “ประเมินราคาห้องชุด” ภาคสนามห้องชุดในคอนโด เรียนรู้ทักษะการตรวจสอบห้องชุด ทรัพย์ส่วนกลาง การตรวจสอบตำแหน่งห้องชุด การตรวจสอบเอกสารสิทธิ์ทางราชการ และการสรุปราคาห้องชุดโดยวิธีเปรียบเทียบตลาดและวิธีคำนวณรายได้

 

         โมดูลที่ 4 “ประเมินราคาที่ดินเปล่าวิธีเปรียบเทียบตลาด” ภาคสนามที่ดินเปล่า เรียนรู้การตรวจสอบความถูกต้องของที่ตั้งที่ดิน ทำต้นร่างหน้างาน การตรวจสอบข้อกฎหมายผังเมือง การหาข้อมูลตลาด และการสรุปราคาด้วยวิธีเปรียบเทียบตลาด

 

         โมดูลที่ 5 “ประเมินราคาที่ดินเปล่าโดยวิธี Residual” เรียนรู้การประเมินโดยวิธีมูลค่าคงเหลือสำหรับที่ดินที่มีศักยภาพในการพัฒนาก่อสร้างอาคารเพื่อขายเพื่อเช่า ศึกษารูปแบบอาคารที่จะสร้างได้ตามข้อบังคับกฎหมายที่ผู้ประเมินควรทราบ ศึกษาโครงสร้างตลาดฝั่ง Supply ศึกษาโมเดลการพัฒนาโครงการแล้วจึงสรุปราคาที่ดินเป็นมูลค่าคงเหลือที่เหมาะสม

 

ค่าหลักสูตร สำหรับผู้สนใจที่ต้องการทำประเมินเองได้ ค่าอบรม จำนวน 17,500 บาท จำนวน 5 โมดูล

(โมดูลละ   3,500 บาท)

 

หลักสูตรนี้ออกแบบให้เหมาะสมกับ ผู้ที่อยากเป็นตัวแทนนายหน้า ตัวแทนนายหน้ามือใหม่ ตัวแทนนายหน้าที่หมดความหวังแล้วลองมาเริ่มต้นจากการศึกษางานประเมินอีกครั้งแล้วจะพบเส้นทางเรืองรอง ผู้ที่ต้องการเป็นนักลงทุนอสังหา และผู้ที่ต้องการเข้าสู่อาชีพประเมิน เชิญมาพบกับเราได้ครับ โทร 089 230 1694 , 081 107 4455

 

หลักสูตร PA301 รวยอสังหาราคาถูก โดยการสร้างโมเดลคัดทรัพย์

ความเป็นมาและแนวทาง

คนจำนวนมากที่ต้องการทางออกของการลงทุน ให้เงินทำงานอย่างเป็นอิสระ แสวงหาเส้นทางการลงทุนที่มีความเสี่ยงน้อยสุดแต่ได้ผลตอบแทนสูงสุด สูตรสำเร็จไม่พ้นไปจากการลงทุนในที่ดิน ที่เป็นอสังหาริมทรัพย์ที่มีความแน่นอน มีต้นทุนการดูแลรักษาต่ำ ไม่ต้องใช้เวลามากมาย ไม่ต้องปวดหัวกับปัญหาจุกจิกกวนใจที่จะตามมา ทำชีวิตให้หลุดออกมาจากวงจรงานประจำ เริ่มต้นกับเงินก้อนของตัวเองส่วนหนึ่งบวกกับเงินจากการยืมคนอื่นมาอีกส่วนหนึ่ง ก็สามารถทำกำไรได้อย่างไม่น่าเชื่อ

บางคนยอมจ่ายเงินไปฟังจากกูรูหลายสำนักมาแล้วก็ยังเริ่มต้นไม่ได้ เพราะกูรูไม่ได้ให้โมเดลที่จะเป็นแนวทางปฏิบัติได้อย่างเป็นหลักการ จึงไม่มั่นใจที่จะตัดสินใจลงไป กลัวว่าจะผิดพลาด ไม่แน่ใจว่าถูกหรือแพงเท่าไรกันแน่ ดังนั้นหลักสูตรนี้จึงเป็นทางออกสำหรับผู้สนใจจะลงทุนในที่ดิน ในเชิงปฏิบัติ โดยเน้นการสร้างโมเดลคัดทรัพย์ราคาถูกที่เป็นรูปธรรมจับต้องได้  โดยอ้างอิงหลักการประเมินราคาตามมาตรฐาน แต่ได้ผ่านการทำให้เป็นโมเดลที่ Simple ปฏิบัติง่าย สามารถนำไปใช้โดยผู้ใช้งานที่ไม่จำเป็นต้องเป็นนักประเมิน ในขณะที่ยังมีผู้ช่วยคอยแนะนำให้หลังการอบรมต่อเนื่อง

เนื้อหาหลักสูตร

·         ปูพื้นฐานความเข้าใจหลักการประเมินค่าทรัพย์สินสำหรับบุคคลทั่วไป

·         เทคนิคการตั้งโมเดลประเมินค่าทรัพย์สินอย่างง่าย เช่น โมเดลตามเส้นถนน  โมเดลรัศมีรอบจุดตัด โมเดลตามกรอบพื้นที่ เป็นต้น

·         การกำหนดค่าตัวแปรที่มีผลต่อราคาที่ดินภายในโมเดล

·         เทคนิคการให้คะแนนตัวแปรแต่ละข้อมูล

·         ข้อพิจารณา ราคาเสนอขาย กับราคาที่คาดว่าจะมีการตกลงซื้อขายต่างกันอย่างไร

·         การหาความแตกต่างระหว่างราคาตลาดกับราคาเสนอขาย ทำได้อย่างไร

·         เมื่อโมเดลนิ่งแล้ว ที่ดินรายใหม่เข้ามาวิเคราะห์อย่างไร

·         การปรับปรุงโมเดลเมื่อวันเวลาเปลี่ยนไป

·         ที่ดินราคาถูกมาจากแหล่งไหนได้บ้าง

·         การทำฟาร์มมิ่งในอาชีพนายหน้ากับโมเดลการประเมินราคา

·         การทดสอบการทำโมเดลด้วยตนเอง

·         เมื่อคัดเลือกทรัพย์ได้แล้ว ก่อนการตัดสินใจเข้าซื้อ การตรวจสอบในเชิงลึก เช่น ตรวจสอบเอกสารสิทธิ์ ภาระผูกพัน ทางเข้าออก ตำแหน่งที่ตั้ง ค่าโอน  แนวเวณคืน เป็นต้น

·         การขอสินเชื่อ การคำนวณงวดผ่อนส่ง การคำนวณวงเงินกู้สูงสุด

·         การตั้งราคาขาย ระยะเวลาการขายที่เหมาะสมและต้นทุนระหว่างการถือครอง ความคาดหวังผลตอบแทน

ระยะเวลาการอบรม

·         หลักสูตร 1 วัน แถม 1 วันสำหรับผู้ที่ต้องการเจาะลึก

ผู้ควรเข้าร่วม

·         นักลงทุนอสังหารุ่นใหม่ และผู้ที่ต้องการเป็นนายหน้าอาชีพ

·         ผู้แสวงหาความเป็นอิสระในอาชีพ

·         ผู้ที่เคยฟังกูรูอสังหามาแล้วต้องการต่อยอด

ค่าอบรมหลักสูตร

·         จำนวน 5,000 บาท ต่อท่าน แถมโมเดลเป็นไฟล์ Excel นำไปใช้งานได้จริง

สถานที่จัดอบรม

·         อาคารโปรสเปค สี่แยกศรีวรา

ออพชั่นพิเศษ

·         สิทธิพิเศษในการเข้าร่วม Club Investor  เพื่อการรับข่าวสารที่ดินราคาถูก (ถูกจริง) ฟรี 3 เดือน

·         ส่วนลดพิเศษ 15 % สำหรับการเข้าร่วมหัวข้อการอบรมหลักสูตร  รวยพริบตากับตลาดเช่า

·         ส่วนลดพิเศษ 20 % สำหรับการเข้าร่วมหัวข้อการอบรม การตรวจสอบที่ดินภาคสนาม

     

         

 

 

หลักสูตร PA302 รวยพริบตา กับการลงทุนตลาดเช่า กรณีศึกษา คอนโดมิเนียม

ความเป็นมาและแนวทาง

คนจำนวนมากที่ต้องการทางออกของการลงทุน ให้เงินทำงานอย่างเป็นอิสระ แสวงหาเส้นทางการลงทุนที่มีความเสี่ยงน้อยสุดแต่ได้ผลตอบแทนสูงสุด สูตรสำเร็จไม่พ้นไปจากการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่มีความแน่นอน ไม่ต้องใช้เวลามากมาย ไม่ต้องปวดหัวกับปัญหาจุกจิกกวนใจที่จะตามมา ทำชีวิตให้หลุดออกมาจากวงจรงานประจำ เริ่มต้นกับเงินก้อนของตัวเองส่วนหนึ่งบวกกับเงินจากการยืมคนอื่นมาอีกส่วนหนึ่ง ก็สามารถทำกำไรได้อย่างไม่น่าเชื่อ ปัญหาก็คือว่าเมื่อยืมเงินคนอื่นมาแล้ว จะหาเงินผ่อนชำระคืนเป็นงวดๆ ทำได้อย่างไร ตลาดเช่าจึงเป็นคำตอบที่หลายท่านสนใจ มีสูตรอย่างไรในการคัดทรัพย์เข้ามาในพอร์ตของเราได้อย่างเหมาะสม ไม่ต้องใช้เงินของเรา นำรายได้จากค่าเช่าไปจ่ายดอกเบี้ยแล้วยังเหลือกำไรเอาไว้เป็นรายได้เลี้ยงตัวเอง เพื่อหลุดออกมาจากงานประจำได้

บางคนยอมจ่ายเงินไปฟังจากกูรูหลายสำนักมาแล้วก็ยังเริ่มต้นไม่ได้ เพราะกูรูไม่ได้ให้โมเดลที่จะเป็นแนวทางปฏิบัติได้อย่างเป็นหลักการ จึงไม่มั่นใจที่จะตัดสินใจลงไป กลัวว่าจะผิดพลาด ไม่แน่ใจว่าถูกหรือแพงเท่าไรกันแน่ ดังนั้นหลักสูตรนี้จึงเป็นทางออกสำหรับผู้สนใจจะลงทุนในที่ดิน ในเชิงปฏิบัติ โดยเน้นการสร้างโมเดลคัดทรัพย์ราคาถูกที่เป็นรูปธรรมจับต้องได้  โดยอ้างอิงหลักการประเมินราคาตามมาตรฐาน แต่ได้ผ่านการทำให้เป็นโมเดลที่ Simple ปฏิบัติง่าย สามารถนำไปใช้โดยผู้ใช้งานที่ไม่จำเป็นต้องเป็นนักประเมิน ในขณะที่ยังมีผู้ช่วยคอยแนะนำให้หลังการอบรมต่อเนื่อง

เนื้อหาหลักสูตร

·         ปูพื้นฐานความเข้าใจหลักการประเมินค่าทรัพย์สินสำหรับบุคคลทั่วไป

·         เทคนิคการตั้งโมเดลประเมินค่าทรัพย์สินอย่างง่าย สำหรับคอนโด

·         การกำหนดค่าตัวแปรที่มีผลต่อราคาห้องชุดภายในโมเดล

·         เทคนิคการให้คะแนนตัวแปรแต่ละข้อมูล

·         ข้อพิจารณา ราคาเสนอขาย กับราคาเสนอเช่า

·         การหาความแตกต่างระหว่างราคาตลาดกับราคาเสนอขายและเช่า ทำได้อย่างไร

·         เมื่อโมเดลนิ่งแล้ว ทรัพย์รายใหม่เข้ามาวิเคราะห์อย่างไร

·         การปรับปรุงโมเดลเมื่อวันเวลาเปลี่ยนไป

·         ห้องชุดราคาถูกมาจากแหล่งไหนได้บ้าง

·         การทำฟาร์มมิ่งในอาชีพนายหน้ากับโมเดลการประเมินราคา

·         การทดสอบการทำโมเดลด้วยตนเอง

·         เมื่อคัดเลือกทรัพย์ได้แล้ว ก่อนการตัดสินใจเข้าซื้อ การตรวจสอบในเชิงลึก เช่น ตรวจสอบเอกสารสิทธิ์ ภาระผูกพัน  ภาระหนี้หนี้ส่วนกลาง การตรวจสอบสภาพห้อง  การขอไฟขอน้ำ การลงทุนตกแต่ง  ค่าโอน  เป็นต้น

·         การขอสินเชื่อ การคำนวณงวดผ่อนส่ง การคำนวณวงเงินกู้สูงสุด

·         การตั้งราคาขาย ระยะเวลาการขายที่เหมาะสมและต้นทุนระหว่างการถือครอง ความคาดหวังผลตอบแทน

·         การหาผู้เช่า

ระยะเวลาการอบรม

·         หลักสูตร 1 วัน แถม 1 วันสำหรับผู้ที่ต้องการเจาะลึก

ผู้ควรเข้าร่วม

·         นักลงทุนอสังหารุ่นใหม่ และผู้ต้องการเป็นนายหน้า

·         ผู้แสวงหาความเป็นอิสระในอาชีพ

·         ผู้ที่เคยฟังกูรูอสังหามาแล้วต้องการต่อยอด

ค่าอบรมหลักสูตร

·         จำนวน 5,000 บาท ต่อท่าน แถมโมเดลเป็นไฟล์ Excel นำไปใช้งานได้จริง

สถานที่จัดอบรม

·         จัดอบรมที่อาคารโปรสเปค สี่แยกศรีวรา

ออพชั่นพิเศษ

·         สิทธิพิเศษในการเข้าร่วม Club Investor  เพื่อการรับข่าวสารที่ดินราคาถูก (ถูกจริง) ฟรี 3 เดือน

·         ส่วนลดพิเศษ 15 % สำหรับการเข้าร่วมหัวข้อการอบรม รวยพริบตากับตลาดเช่า

 

·         ส่วนลดพิเศษ 20 % สำหรับการเข้าร่วมหัวข้อการอบรม การตรวจสอบที่ดินภาคสนาม

         

 

    

คลิกที่นี่

ติดต่อฝ่ายการตลาด โทรมือถือ :089-230-1694 โทรศัพท์ : 0-2559-0678 โทรสาร : 0-2559-0571 Email : prospec@prospec.co.th
573/144-145 สี่แยกศรีวรา ถนนประชาอุทิศ แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพ ฯ 10310 โทรมือถือ 089-230-1694 โทร. 0-2559-0678 โทรสาร. 0-2559-0679 อีเมลล์ prospec@prospec.co.th