เมื่อถึงเวลาอันสมควรกิจการของเราจะต้องได้รับการขยับขยาย โดยแหล่งเงินทุนใหม่ หรือการได้รับเทคโนโลยีใหม่ โนฮาวใหม่ กิจการต้องขยับเดินหน้าต่อไป จากกิจการทำแบบรายวัน ก็จะนำมาปรับปรุงรูปแบบการนำเสนออย่างมืออาชีพ ออกสู่การทำ Roadshow ได้อย่างเป็นทางการและมีมูลค่า ตลอดจนขั้นตอนของการทำพิธีการทางสัญญาและนิติกรรมควรจะมีอะไรบ้างเราจะลองมาเรียนรู้กันเพื่อทำการขายบ้านกันเองตามสูตรของ โปรสเปค

บริการที่เกี่ยวข้อง

บริษัทประเมินอิสระ Independent Valuation Company Thailand

ให้บริการด้านประเมินมูลค่าทรัพย์สิน อยู่ในบัญชีรายชื่อของตลาดหลักทรัพย์และทุกสถาบันธนาคาร มุ่งมั่นที่จะรักษามาตรฐานผลงานและพัฒนาวิชาชีพประเมินมูลค่าทรัพย์สินอย่างต่อเนื่อง มุ่งหวังยกระดับมาตรฐานการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ในประเทศไทยเทียบเท่าระดับสากล ตามปรัชญาขององค์กรที่ปลูกฝังไปยังผู้ประเมินราคาในสังกัดทุกคน

บทความอื่นๆ

Follow Us

Prospec Appraisal

Top
Subscribe To Our Newsletter

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

You have Successfully Subscribed!