บริการข้อมูลสาธารณะ

ในจินตนาการของเจ้าของทรัพย์เมื่อคิดจะขายทรัพย์สิน ก็อยากจะทำเองด้วยความที่ต้องการรู้ความเคลื่อนไหวอยู่ในสายตา คุ้มค่ากับคอมมิสชั่น 3-5% ที่ไม่ต้องจ่ายเป็นค่านายหน้า ควบคุมทุกอย่างให้อยู่ในมือของเราได้ แล้วจะทำอย่างไรเมื่อการขายอสังหามีความซับซ้อน กว่าที่เราจะจัดการได้ ลองมาใช้นวัตกรรมการขายทรัพย์ด้วยตัวเองของโปรสเปคด้วยตัวเองถึงแม้จะไม่ฟรีในบางรายการแต่เป็นการประหยัดค่าใช้จ่าย ไปลองดูกัน

Our MENTIONS

โครงการเวนคืนออกใหม่

บริการเสริมสำหรับลูกค้า ผู้ที่ต้องการทราบข้อมูล ในเชิงลึกของหลักประกันลูกหนี้ ก่อนที่จะมีการ ดำเนินการ อายัดทรัพย์ หลังจากที่ศาลได้มีคำสั่งพิพากษาแล้ว

อ่านเพิ่มเติม »

ขายกิจการ

เมื่อถึงเวลาอันสมควรกิจการของเราจะต้องได้รับการขยับขยาย โดยแหล่งเงินทุนใหม่ หรือการได้รับเทคโนโลยีใหม่ โนฮาวใหม่ กิจการต้องขยับเดินหน้าต่อไป จากกิจการทำแบบรายวัน ก็จะนำมาปรับปรุงรูปแบบการนำเสนออย่างมืออาชีพ ออกสู่การทำ Roadshow ได้อย่างเป็นทางการและมีมูลค่า ตลอดจนขั้นตอนของการทำพิธีการทางสัญญาและนิติกรรมควรจะมีอะไรบ้างเราจะลองมาเรียนรู้กันเพื่อทำการขายบ้านกันเองตามสูตรของ โปรสเปค

อ่านเพิ่มเติม »
ประเมินราคางวดงานก่อสร้าง

ขายเครื่องจักร

เมื่อคุณอยากจะขายเครื่องจักรด้วยตัวเอง เมื่อถึงเวลาที่เครื่องจักรจะต้องเปลี่ยนแปลงสภาพการใช้งานเนื่องจากความล้าสมัย เครื่องจักรใหม่ เทคโนโลยีใหม่จะเข้ามาทดแทน การตั้งราคาขายที่เหมาะสมสำหรับเครื่องจักร ความจำเป็นของเครื่องจักรที่ต้องโละขายซาก (Scrap Value) ก็มาจากเครื่องจักรเสื่อมประสิทธิภาพผลิตไม่ได้ตามความต้องการ ผลิตออกมามีของเสียมีตำหนิมากต้องคัดออก เป็นเครื่องจักรที่ไม่ได้ใช้งานมีความจำเป็นที่ต้องถอดถอนออก มีความต้องการรูปแบบใหม่ขึ้นมาจากลูกค้าที่เครื่องจักรเก่าไม่สามารถทำได้ โดยเครื่องจักรเก่า มีทั้งสภาพเครื่องจักรที่ยังมีอุปกรณ์ครบถ้วนพร้อมใช้งาน เครื่องจักรชำรุดที่ยังปรับปรุงให้กลับมาใช้งานได้ สามารถนำไปใช้ในสถานที่อื่นได้ (Market Value in Exchange) ย่อมมีมูลค่าที่จะซื้อขายเป็นเครื่องจักรมือสอง (Second Hand Machine) หรือเครื่องจักรใช้แล้ว (Used Machine) หากเครื่องจักรต้องการขายแบบมีเงื่อนไขแยกชิ้นส่วนตามสภาพและที่ตั้งจะถูกขายผ่านคนกลางที่เสนอขายให้แก่ผู้ซื้อที่จะนำไปใช้ประโยชน์ต่อ ผู้ซื้อจะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งหมด โดยการประเมินราคาตามสภาพเครื่องจักร ในลักษณะของประเมินราคากลา

อ่านเพิ่มเติม »
ประเมินราคาที่ดิน

ขายที่ดิน

เมื่อคุณอยากจะขายที่ดินด้วยตัวเองไม่ต้องผ่านนายหน้า ประหยัดค่าคอมมิชชั่น 3-5% ปัญหาหลักส่วนใหญ่ของคนขายที่ดิน เราก็จะคิดถึง การทำตลาดโฆษณาขายออนไลน์ และการตั้งราคาที่ดินที่เหมาะสมแก่การขายได้ในราคากลางของตลาด หรืออยากจะขายให้ได้ก่อนต้องตั้งราคาต่ำกว่าตลาดอย่างไรจึงจะพอเหมาะพอควร แล้วขั้นตอนของการทำพิธีการทางสัญญาและนิติกรรมควรจะมีอะไรบ้าง ที่ดินของเราเหมาะสมที่จะพัฒนาเป็นอะไรได้บ้าง เราจะลองมาเรียนรู้กันเพื่อทำการขายที่ดิน กันเองตามสูตรของโปรสเปค

อ่านเพิ่มเติม »
ประเมินราคาคอนโดมิเนียมหรือห้องชุด

ขายหอพัก-อพาร์ทเม้นท์

เมื่อคุณอยากจะขายด้วยตัวเองไม่ต้องผ่านนายหน้า ประหยัดค่าคอมมิชชั่น 3-5%ปัญหาหลักส่วนใหญ่ของคนขายหอพัก เราก็จะคิดถึง การทำตลาดโฆษณาขายออนไลน์ และการตั้งราคาหอพักที่เหมาะสมแก่การขายได้ในราคากลางของตลาด หรืออยากจะขายให้ได้ก่อนต้องตั้งราคาต่ำกว่าตลาดอย่างไรจึงจะพอเหมาะพอควร แล้วขั้นตอนของการทำพิธีการทางสัญญาและนิติกรรมควรจะมีอะไรบ้าง จุดเด่นจุดด้อยของหอพักเรามีความยืดหยุ่นในการเปลี่ยนแปลงหรืออัพเกรดได้มากน้อยเพียงไร การเปิดออพชั่นนอกจากการขายขาดแล้วยังมีช่องทางอื่นได้อีกไหม เราจะลองมาเรียนรู้กันเพื่อทำการขายหอพัก กันเองตามสูตรของโปรสเปค

อ่านเพิ่มเติม »

ขายโรงงาน

เมื่อคุณอยากจะขายโรงงานด้วยตัวเองไม่ต้องผ่านนายหน้า ประหยัดค่าคอมมิชชั่น 3-5% ปัญหาหลักส่วนใหญ่ของคนขายโรงงาน เราก็จะคิดถึง การทำตลาดโฆษณาขายออนไลน์ และการตั้งราคาโรงงานที่เหมาะสมแก่การขายได้ในราคากลางของตลาด หรืออยากจะขายให้ได้ก่อนต้องตั้งราคาต่ำกว่าตลาดอย่างไรจึงจะพอเหมาะพอควร แล้วขั้นตอนของการทำพิธีการทางสัญญาและนิติกรรมควรจะมีอะไรบ้าง โรงงานของเรามีจุดเด่นในการใช้ประโยชน์ที่จะปรับเปลี่ยนการใช้ได้อย่างไร เราจะลองมาเรียนรู้กันเพื่อทำการขายโรงงานกันเองตามสูตรของโปรสเปค

อ่านเพิ่มเติม »

ขายบ้าน

เมื่อคุณอยากจะขายบ้านด้วยตัวเองไม่ต้องผ่านนายหน้า ประหยัดค่าคอมมิชชั่น 3-5%ปัญหาหลักส่วนใหญ่ของคนขายบ้าน เราก็จะคิดถึง การทำตลาดโฆษณาขายออนไลน์ และการตั้งราคาบ้านที่เหมาะสมแก่การขายได้ในราคากลางของตลาด หรืออยากจะขายให้ได้ก่อนต้องตั้งราคาต่ำกว่าตลาดอย่างไรจึงจะพอเหมาะพอควร แล้วขั้นตอนของการทำพิธีการทางสัญญาและนิติกรรมควรจะมีอะไรบ้าง เราจะลองมาเรียนรู้กันเพื่อทำการขายบ้านกันเอง ตามสูตรของ โปรสเปค

อ่านเพิ่มเติม »
ประเมินราคาสนามกอล์ฟ

ขายทรัพย์สินของคุณด้วยตัวเอง

ในจินตนาการของเจ้าของทรัพย์เมื่อคิดจะขายทรัพย์สิน ก็อยากจะทำเองด้วยความที่ต้องการรู้ความเคลื่อนไหวอยู่ในสายตา คุ้มค่ากับคอมมิสชั่น 3-5% ที่ไม่ต้องจ่ายเป็นค่านายหน้า ควบคุมทุกอย่างให้อยู่ในมือของเราได้ แล้วจะทำอย่างไรเมื่อการขายอสังหามีความซับซ้อน กว่าที่เราจะจัดการได้ ลองมาใช้นวัตกรรมการขายทรัพย์ด้วยตัวเองของโปรสเปคด้วยตัวเองถึงแม้จะไม่ฟรีในบางรายการแต่เป็นการประหยัดค่าใช้จ่าย ไปลองดูกัน

อ่านเพิ่มเติม »
ประเมินราคาโครงการที่อยู่อาศัยเเนวราบ

โมเดลราคาประเมินบ้านในโครงการ

เป็นหนึ่งในโครงการคืนประโยชน์สู่สังคม หรือ CSR Prospec โดยการนำข้อมูลจากการประเมินราคาที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานเป็นข้อมูลสถิติทำการชำระล้างเพื่อทำการ Run อนุกรมเวลา ราคาโมเดลการประเมินราคาบ้านเพื่อนำไปใช้เป็นตัวกำหนดราคาบ้านในแต่ละชุมชนให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนที่จะนำไปใช้งาน ในการพิจารณาวางแผนทำธุรกรรมเบื้องต้น คุณสมบัติของผู้ที่จะเข้าร่วมโครงการจะต้องเป็นนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรหรือนิติบุคคลอาคารชุด ผู้สนใจโปรดแจ้งความประสงค์เบื้องต้นมายัง โปรสเปคเพื่อรับทราบขั้นตอนการจัดทำเอกสารและระเบียบการต่อไป (คลิ๊กเพื่อแจ้งความประสงค์ติดต่อเรา) โครงการบ้านจัดสรรแนวราบ Lowrise Project รวมรายชื่อโครงการบ้านจัดสรรแนวราบที่เข้าร่วมกับเรา โครงการคอนโดมิเนี่ยม Condominium Project รวมรายชื่อโครงการคอนโดมิเนียมที่เข้าร่วมกับเรา

อ่านเพิ่มเติม »
Top