บริการสังคมโปรสเปค

บริการสังคมของโปรสเปค ในฐานะที่มีองค์ความรู้ทางด้านประเมินราคาทรัพย์สินเป็นพื้นฐานและข้อมูลประเมินราคาในตลาดอสังหาริมทรัพย์จำนวนมากและยาวนาน ถึงเวลาที่จะแบ่งปันประโยชน์บางส่วนให้แก่สังคม ในด้านการผลิตบุคคลากรและการเปิดโอกาสสร้างบุคคลากรเข้าสู่วิชาชีพประเมินและนายหน้า นอกจากนี้การแบ่งปันข้อมูลการประเมินราคาเพื่อการสืบค้นให้กับประชาชนเพื่อใช้ประโยชน์ในการวางแผนทรัพย์สิน จึงเป็นส่วนหนึ่งของบริการสังคมจากเราโปรสเปค

Our MENTIONS

โครงการสร้างโมเดลประเมินราคาชุมชน

ประเมินราคาบ้าน : ส่วนใหญ่เพื่อนำไปใช้ในการขอสินเชื่อ รองลงมาเพื่อการตั้งราคาขาย ประเมินราคาบ้านฟรี ประเมินราคาบ้านมือสอง สามารถทำได้ด้วยตัวเองโดยใช้หลักการ ใน 2 วิธีการหลักคือวิธี…

อ่านเพิ่มเติม »

โครงการช้างเผือกคนอสังหา

ประเมินราคาบ้าน : ส่วนใหญ่เพื่อนำไปใช้ในการขอสินเชื่อ รองลงมาเพื่อการตั้งราคาขาย ประเมินราคาบ้านฟรี ประเมินราคาบ้านมือสอง สามารถทำได้ด้วยตัวเองโดยใช้หลักการ ใน 2 วิธีการหลักคือวิธี…

อ่านเพิ่มเติม »
Top