บริการสังคมโปรสเปค

บริการสังคมของโปรสเปค ในฐานะที่มีองค์ความรู้ทางด้านประเมินราคาทรัพย์สินเป็นพื้นฐานและข้อมูลประเมินราคาในตลาดอสังหาริมทรัพย์จำนวนมากและยาวนาน ถึงเวลาที่จะแบ่งปันประโยชน์บางส่วนให้แก่สังคม ในด้านการผลิตบุคคลากรและการเปิดโอกาสสร้างบุคคลากรเข้าสู่วิชาชีพประเมินและนายหน้า นอกจากนี้การแบ่งปันข้อมูลการประเมินราคาเพื่อการสืบค้นให้กับประชาชนเพื่อใช้ประโยชน์ในการวางแผนทรัพย์สิน จึงเป็นส่วนหนึ่งของบริการสังคมจากเราโปรสเปค

Our MENTIONS

โครงการสร้างโมเดลประเมินราคาชุมชน

ประเมินราคาบ้าน : ส่วนใหญ่เพื่อนำไปใช้ในการขอสินเชื่อ รองลงมาเพื่อการตั้งราคาขาย ประเมินราคาบ้านฟรี ประเมินราคาบ้านมือสอง สามารถทำได้ด้วยตัวเองโดยใช้หลักการ ใน 2 วิธีการหลักคือวิธี…

อ่านเพิ่มเติม »

โครงการช้างเผือกคนอสังหา

ประเมินราคาบ้าน : ส่วนใหญ่เพื่อนำไปใช้ในการขอสินเชื่อ รองลงมาเพื่อการตั้งราคาขาย ประเมินราคาบ้านฟรี ประเมินราคาบ้านมือสอง สามารถทำได้ด้วยตัวเองโดยใช้หลักการ ใน 2 วิธีการหลักคือวิธี…

อ่านเพิ่มเติม »
ประเมินบ้านโครงการแนวราบ

โมเดลราคาประเมินบ้านในโครงการ

เป็นหนึ่งในโครงการคืนประโยชน์สู่สังคม หรือ CSR Prospec โดยการนำข้อมูลจากการประเมินราคาที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานเป็นข้อมูลสถิติทำการชำระล้างเพื่อทำการ Run อนุกรมเวลา ราคาโมเดลการประเมินราคาบ้านเพื่อนำไปใช้เป็นตัวกำหนดราคาบ้านในแต่ละชุมชนให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนที่จะนำไปใช้งาน ในการพิจารณาวางแผนทำธุรกรรมเบื้องต้น คุณสมบัติของผู้ที่จะเข้าร่วมโครงการจะต้องเป็นนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรหรือนิติบุคคลอาคารชุด ผู้สนใจโปรดแจ้งความประสงค์เบื้องต้นมายัง โปรสเปคเพื่อรับทราบขั้นตอนการจัดทำเอกสารและระเบียบการต่อไป (คลิ๊กเพื่อแจ้งความประสงค์ติดต่อเรา) โครงการบ้านจัดสรรแนวราบ Lowrise Project รวมรายชื่อโครงการบ้านจัดสรรแนวราบที่เข้าร่วมกับเรา โครงการคอนโดมิเนี่ยม Condominium Project รวมรายชื่อโครงการคอนโดมิเนียมที่เข้าร่วมกับเรา

อ่านเพิ่มเติม »
Top