คำถามที่พบบ่อย

FAQs

คำถามที่ลูกค้ามักจะถามบ่อย ในการประเมินราคาทรัพย์สิน สามารถตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นได้ด้วยตนเอง
หากข้อมูลที่ต้องการทราบรายละเอียดไม่ครบถ้วน โปรดติดต่อเรา . . .

 • ที่ดินทำกินที่มีเอกสารสิทธิ์เป็น นส.3ก นส.3 รวมถึงที่ดิน ภบท.สามารถประเมินราคาได้หรือไม่

  ที่ดินทุกประเภทสามารถประเมินราคาได้ทั้งหมด จะมีหรือไม่มีเอกสารก็สามารถประเมินได้ โดยการรับรองหรือการมีข้อตกลงการจ้างกันที่ชัดเจน อย่างไรก็ตามถ้าเป็นวัตถุประสงค์ เพื่อใช้ ทำธุรกรรม กับบุคคลที่ 3 เราจะประเมินราคาสำหรับเอกสารสิทธิ์ที่เป็นที่ยอมรับ สามารถ ทำธุรกรรมโดยเฉพาะเรื่องการจำนอง ได้เท่านั้นดังนั้น เอกสารสิทธิ์ที่เป็นที่ยอมรับจึงได้แก่ โฉนดที่ดิน น.ส3ก  และนส3  ดังนั้น ที่ดิน ภบท เราจึงไม่รับประเมินเพื่อใช้ ยื่นกับบุคคลที่ 3 และในกรณีที่อยู่ในเขตป่าสงวนหรือก้ำกึ่งว่าจะอยู่ ถ้ามีความต้องการให้ประเมินก็จะมีการพิสูจน์เขตให้แน่ชัดก่อน

  ค้นหาคำถามที่เกี่ยวข้อง

  ค้นหาคำถามทั้งหมด

 • ทรัพย์สินที่เป็นเครื่องจักรทางการเกษตร เช่น รถหีบอ้อย รถแทรคเตอร์ สามารถประเมินราคาได้หรือไม่

  prospec เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการประเมินราคาเครื่องจักร มี Application ที่ทันสมัย จึงสามารถประเมินราคา เครื่องจักรทางการเกษตร ได้อย่าง ไม่มีปัญหา รวดเร็ว เตรียมเอกสารเกี่ยวกับ ทะเบียนเครื่องจักร  ใบซื้อขายสัญญาซื้อขาย มาประกอบ

  ค้นหาคำถามที่เกี่ยวข้อง

  ค้นหาคำถามทั้งหมด

 • ขอเล่มรายงานประเมินเพิ่มภายหลังได้หรือไม่ มีเงื่อนไขอย่างไร

  สามารถขอเล่มรายงานประเมินเพิ่มได้ มีค่าบริการออกเล่ม นอกจากนี้ยังมีบริการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์และการเรียนถึงลูกค้าเฉพาะราย เพื่อให้ตรงตามวัตถุประสงค์การใช้เล่มรายงาน โดยปกติ ถ้าอยู่ในขอบเขตของเวลาภายใน 6 เดือน สามารถออกเล่มรายงานใหม่ให้ได้แต่วันที่สำรวจ และวันที่ประเมิน ยังคง ตามความจริง แต่ถ้าหากผู้ใช้รายงานไม่ยอมรับ เนื่องจากระยะเวลาวันที่สำรวจห่างจากวันที่ออกเล่มมากเกินไป ก็จะต้องมีการไปสำรวจเพื่อประเมินราคาใหม่ อย่างนี้จะถือว่าเป็นการทำงานใหม่อีกครั้งหนึ่ง อย่างไรก็ดีถ้าเป็นลูกค้าเก่าก็จะ สามารถลดค่าบริการให้ได้

  ค้นหาคำถามที่เกี่ยวข้อง

  ค้นหาคำถามทั้งหมด

 • ทำไมค่าบริการของโปรสเปคจึงสูงกว่าที่อื่น

  จริงๆแล้ว เป็นค่าบริการตามมาตรฐาน ที่กำหนดโดยสมาคม การ ประเมินราคากับโปรสเปค เรามีมาตรฐานในการประเมิน ลูกค้าถือว่าได้กำไร โดยเฉพาะในเรื่องของ การส่งมอบงาน ทันเวลา ให้เป็นไปตามข้อตกลงการจ้าง ไม่มีการผิดนัดหมาย และเมื่อ เล่มรายงานประเมิน ไปยื่นกับ บุคคลที่ 3 หรือสถาบัน ต่างๆ จะได้รับการยอมรับ แล้วเรายังมีบริการหลังการขาย คอยให้ คำตอบแก่ผู้ที่ใช้รายงานและมีข้อสงสัย ให้กระจ่างเป็นอย่างดี ลูกค้าจึงมั่นใจที่จะใช้บริการ prospec จ่ายแพงกว่านิดหน่อยแต่ได้บริการที่ดีย่อมไม่ทำให้ลูกค้าลังเล

  ค้นหาคำถามที่เกี่ยวข้อง

  ค้นหาคำถามทั้งหมด

 • ถ้าอยากรู้ราคาที่ดินเพื่อเทียบกับคนที่จะมาเสนอซื้อหรือเสนอขายให้เราหรือคนที่จะให้เงินกู้จะบริการได้หรือไม่

   เรามี ขอบเขตการให้บริการ ประเภท ประเมินราคาเบื้องต้น โดยเฉพาะขอทราบราคาที่ดินอย่างเดียว ลักษณะนี้ลูกค้าสามารถที่จะ ส่งเลขที่โฉนดพร้อมด้วยภาพถ่ายตัวที่ดิน  ลักษณะสูงต่ำของที่ดิน ถนนหน้าที่ดินและสาธารณูปโภคหน้าที่ดิน ก็จะสามารถให้บริการประเมินราคาเบื้องต้นให้ได้

  ค้นหาคำถามที่เกี่ยวข้อง

  ค้นหาคำถามทั้งหมด

 • การสำรวจตรวจสอบทรัพย์สินต้องเข้าไปสำรวจภายในตัวอาคารหรือไม่

  ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์การนำรายงานไปใช้ โดยปกติในการที่จะใช้รายงานประเมิน เพื่อทำธุรกรรมกับบุคคลที่ 3 เช่นกันนำไปยื่นกู้ เป็นหลักประกัน ผู้ที่จะใช้รายงานคงไม่ยอมรับรายงานประเมินราคาโดยที่ไม่เห็น สภาพภายใน เนื่องจากผู้ประเมินจะต้องเขียนเป็นข้อจำกัดเข้าไว้ อย่างชัดเจน  แต่ถ้าลูกค้า ผู้ว่าจ้างต้องการ ใช้รายงานเพื่อ ทราบส่วนตัว ไม่ได้นำไปทำธุรกรรมกับใคร ก็คงไม่มีปัญหา ไม่ต้องสำรวจภายใน อาคารก็ได้ แต่ก็ต้องตกลงกันว่า จะใช้เกรดของวัสดุในระดับ ดีปานกลางต่ำอย่างไร

  ค้นหาคำถามที่เกี่ยวข้อง

  ค้นหาคำถามทั้งหมด

 • หลักการประเมินราคา ทำอย่างไร แตกต่างจากราคาประเมินราชการหรือไม่

  หลักเกณฑ์การประเมินราคาของผู้ประเมินอิสระ จะใช้หลักเกณฑ์มูลค่าตลาด ซึ่งก็จะอ้างอิงจาก ตลาดที่มีการซื้อขาย ณ สภาพปัจจุบัน ดังนั้นจึงแตกต่างจากราคาประเมินราชการ ประเมินทุนทรัพย์เพื่อใช้ในการ จัดเก็บค่าธรรมเนียมภาษีอากรในการซื้อขายทำธุรกรรม ที่กรมที่ดิน

  ค้นหาคำถามที่เกี่ยวข้อง

  ค้นหาคำถามทั้งหมด

 • ทำราคาให้สูงหรือต่ำตามความต้องการของลูกค้าได้หรือไม่

   ตามมาตรฐาน และจรรยาบรรณ วิชาชีพ ผู้ประเมินไม่สามารถ ทำราคาให้สูงต่ำตามความต้องการของลูกค้าได้ ลูกค้ารายใดที่มีความคาดหวัง เรื่องผลลัพธ์ของราคาที่สรุป ประเมินให้   เราจะแนะนำให้ ลูกค้าใช้บริการประเมินราคาเบื้องต้น ยังไม่ต้องจ่ายค่าบริการเต็ม 100% ซึ่งจะมีบริการไปสำรวจทรัพย์สิน ณที่ตั้ง พร้อมทั้งข้อมูลตลาด แล้วทำการสรุปราคาให้ลูกค้าทราบ มีค่าบริการ บางส่วน ถ้าลูกค้าจะใช้บริการออกเล่ม จึงจะ จะให้จ่ายค่าบริการในส่วนที่เหลือ

  ค้นหาคำถามที่เกี่ยวข้อง

  ค้นหาคำถามทั้งหมด

 • กรณีอยู่นอกพื้นที่บริการหรือพื้นที่ห่างไกลคิดค่าบริการอย่างไร

  นอกพื้นที่บริการ คือมีรัศมี จากจุดบริการของเราออกไปเกินกว่า 30 กิโลเมตร จะมีค่าเดินทาง เพิ่มเติม โดยปกติค่าบริการเราจะคิด เป็นกิโลเมตรละ 5-8 บาทแล้วแต่สถานการณ์น้ำมัน ยกตัวอย่าง ถ้า ที่ตั้งทรัพย์สินห่างจากจุดบริการ 150 กิโลเมตร หักด้วย ระยะบริการฟรี 30 กิโลเมตร คงเหลือ 120 กิโลเมตร คิดไปกลับเท่ากับ 240 กิโลเมตร ค่าเดินทางกิโลเมตรละ 6 บาท คิดเป็น 1,440 บาท เป็นค่าเดินทาง ที่เป็น extra แต่ถ้าที่ตั้งทรัพย์สิน มีระยะทางเกิน 200 กิโลเมตรขึ้นไป จะมีค่าเบี้ยเลี้ยงค้างคืน 600 บาทต่อวัน สมมุติที่ตั้งห่าง 220 กิโลเมตรวิธีการคำนวณ หากด้วย 30 กิโลเมตรแรก เหลือ 190 * 2 เท่ากับ 380 คูณด้วย 6 บาทต่อกิโลเมตร จะเท่ากับ 2,280 บาท บวกด้วยค่าเบี้ยเลี้ยงค้างคืนอีก 600 เท่ากับ 2,880 บาท  ซึ่งค่าเดินทางเป็น ส่วนบวกเพิ่มพิเศษจากค่าวิชาชีพ

  ค้นหาคำถามที่เกี่ยวข้อง

  ค้นหาคำถามทั้งหมด

 • ระยะเวลาการจัดทำรายงาน ใช้เวลากี่วัน

  กรณีอยู่ในรัศมีทำการ 30 กิโลเมตร จากจุดบริการของ prospec งานประเมินราคาบ้านรายย่อยจะใช้เวลา 3-5 วัน ทรัพย์สินขนาดกลาง ใช้เวลา 5 ถึง 10 วัน ขนาดใหญ่ จะใช้เวลาตั้งแต่ 10 วันถึง 20 วัน นับจากวันที่ ผู้ประเมิน เข้าสำรวจตัวทรัพย์สินได้ และเอกสารต่างๆได้รับจากลูกค้าครบถ้วน โดยที่ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับตัวทรัพย์สินที่ต้องตรวจสอบละเอียด  กรณีที่อยู่ไกลจากรัศมีทำการ ก็จะบวกระยะเวลาการเดินทาง เข้าไปอีก ประมาณ 2-3 วัน

  ค้นหาคำถามที่เกี่ยวข้อง

  ค้นหาคำถามทั้งหมด

 • กรณีประเมินราคากับบริษัทไว้แล้วครั้งหนึ่งต่อมาจะไปยื่นใช้ทำธุรกรรมกับบุคคลอื่น มูลค่าที่ประเมินจะมีความแตกต่างจากเดิมหรือไม่

  มูลค่าทรัพย์สินจะเปลี่ยนแปลงหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ อย่างแรกถ้าสมมติฐานการประเมิน ยังคงเหมือนเดิม ต่อมา สภาพทรัพย์สินไม่มีการเปลี่ยนแปลง และ ระยะเวลาที่ทำการประเมิน ไม่ทิ้งห่างกันมาก ปกติเราจะให้เวลาประมาณภายใน 6 เดือน  ถ้า 3 อย่างนี้ ไม่มีรายการปรับเปลี่ยน ก็จะยืนยันได้ว่า ราคาที่ประเมินครั้งก่อน จะมีค่าเท่ากัน

  ค้นหาคำถามที่เกี่ยวข้อง

  ค้นหาคำถามทั้งหมด

 • ค่าบริการประเมินราคามีหลักในการคิดอย่างไร

  ค่าบริการประเมินราคาจะแบ่งออกเป็นตามเนื้องานตามหลักใหญ่ใหญ่ 2 ส่วนคือ ค่าบริการวิชาชีพ และ ค่าเดินทาง

  • 1.ค่าเดินทาง แน่นอนว่าการไปสำรวจ ณ ที่ตั้งทรัพย์สินเป็นข้อกำหนดตามมาตรฐานวิชาชีพที่ผู้ประเมินต้องไปสำรวจทรัพย์สินด้วยตนเอง จึงต้องมีค่าเดินทางหรือเบี้ยเลี้ยงหากมีระยะไกลต้องค้างคืน เว้นเสียแต่มีข้อตกลงการทำงานที่เป็นอย่างอื่น
  • 2.ค่าบริการวิชาชีพ ที่มีความสำคัญต่อค่าดำเนินการทางวิชาชีพนอกจากการไปสำรวจ ได้แก่ 1. วิธีการประเมินราคาตามประเภททรัพย์สิน และมูลค่าทรัพย์สินที่ต้องการทราบจะสัมพันธ์กับชุดข้อมูลตลาดที่ต้องจัดหาอาจมีหลายชุดข้อมูล 2. การตรวจรับรองเอกสารสิทธิ์ที่สำนักงานที่ดินที่ต้องมีการเดินทางไปและการยื่นเอกสาร 3. การตรวจรับรองกรรมสิทธิ์อาคารหากมีอาคารบนที่ดินถ้าต้องมีการไปตรวจสอบตามหน่วยงานราชการ 4. แบบแปลนอาคารหากลูกค้าไม่มีผู้ประเมินก็จะมีเนื้องานในการจัดทำผังขึ้นมาประกอบในรายงาน

  ค้นหาคำถามที่เกี่ยวข้อง

  ค้นหาคำถามทั้งหมด

 • เอกสารสิทธิ์ที่ดินถ้ายังไม่มีจะประเมินได้หรือไม่

  สามารถประเมินได้เอาตามที่ลูกค้านำชี้ถ้าคุณยังใช้รายงานประเมินเพื่อทราบเป็นการส่วนตัว แต่ถ้าจะนำไปใช้เพื่อทำธุรกรรมกับบุคคลอื่นถือว่ายังนำไปใช้ไม่ได้

  ค้นหาคำถามที่เกี่ยวข้อง

  ค้นหาคำถามทั้งหมด

 • ใบอนุญาตก่อสร้าง จำเป็นต้องแสดงให้ผู้ประเมินพิจารณาหรือไม่

  ถ้ามีควรแสดง เพื่อประกอบการรายงานตรวจสอบตัวอาคารและการแสดงกรรมสิทธิ์อาคาร อย่างไรก็ตามถ้าหากประเมินเพื่อใช้เป็นการส่วนตัวลูกค้าอาจแจ้งด้วยวาจาแก่ผู้ประเมินก็ได้

  ค้นหาคำถามที่เกี่ยวข้อง

  ค้นหาคำถามทั้งหมด

 • แบบแปลนอาคารหาไม่ได้ ไม่มี แล้วจะทำอย่างไร

  ทรัพย์สินที่เป็นที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างแบบแปลนอาคารเป็นส่วนหนึ่งที่จะต้องใช้ ประกอบ เอาไว้ในเล่มแนบท้ายรายงาน เพื่อใช้อ้างอิงขนาดเนื้อที่อาคาร หากลูกค้าไม่มีแบบแปลน ผู้ประเมินก็จะต้องเป็นผู้จัดทำขึ้นมาใหม่ โดยการไปวัดระยะขนาดและทำการสเก็ตช์ที่หน้างาน ซึ่งจะทำให้ต้องใช้เวลามากขึ้น และที่สำคัญ ลูกค้าจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่จะต่างจากการมีแบบแปลนมายื่นอย่างทั่วไป

  ค้นหาคำถามที่เกี่ยวข้อง

  ค้นหาคำถามทั้งหมด

 • เอกสารที่ต้องจัดเตรียมใช้ในการยื่นขอประเมินราคามีอะไรบ้าง

  โดยทรัพย์สินที่เป็นพื้นฐานทั่วไป ถ้าเป็นที่ดินเปล่า ก็จะเป็นเอกสารสิทธิ์ประเภทโฉนดที่ดิน ครบทุกหน้า ถ้าเป็นที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ก็จะขอแบบแปลนอาคารเพิ่มเติม เพื่อใช้ ประกอบในการคำนวณพื้นที่ใช้สอยเพื่อ ประเมินราคาอาคาร เอกสารอื่นๆก็จะมีการขอเพิ่มเติมได้อีก จากการสัมภาษณ์เพิ่มเติม ของเจ้าหน้าที่การตลาด หรือเจ้าหน้าที่ประเมิน ตามวัตถุประสงค์ของการประเมิน เช่น เอกสารการจดภาระจำยอมทางเข้าออก ใบอนุญาตก่อสร้าง ใบอนุญาตประกอบการ เป็นต้น ดังนั้นลูกค้าจึงต้องเตรียมไว้ให้พร้อม

  ค้นหาคำถามที่เกี่ยวข้อง

  ค้นหาคำถามทั้งหมด

 • รายงานประเมินจะนำไปใช้ทำธุรกรรมกับบุคคลใดได้บ้าง

  รายงานประเมินราคาทรัพย์สินเป็น รายงานที่จำกัดความรับผิดชอบ ตามบุคคลที่มีรายชื่อระบุอยู่ในรายงาน คล้ายๆกับการซื้อกรมธรรม์ประกันรถยนต์ ที่จำกัดความรับผิดชอบของผู้ขับขี่ที่ต้องระยุชื่อไว้ ซึ่งมีผลต่อ ค่าเบี้ยประกัน เช่นเดียวกัน กับรายงานประเมินราคา ที่ต้องระบุบุคคลที่จะนำไปใช้ทำธุรกรรมด้วย เช่นถ้าจะนำไป ใช้ในการขอสินเชื่อกับธนาคาร A ก็จะระบุสถาบันที่จะนำไปใช้อ้างอิงไว้ในรายงาน กรณีที่จะนำไปใช้กับธนาคารอื่น ลูกค้าก็จะต้อง หน้าแจ้งขอ เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์บริษัท ซึ่งก็จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มแต่บางส่วนเท่านั้น ถ้าระยะเวลายังอยู่ในขอบเขตไม่เกิน 6 เดือน ก็จะสามารถ ออกเริ่มทำงานใหม่ได้เลย แต่ถ้าเกินจากนั้นก็จะเข้าข่ายว่าต้องไปสำรวจใหม่ ค่าบริการก็จะขึ้นอยู่กับเนื้องานที่เกิดขึ้น

  ค้นหาคำถามที่เกี่ยวข้อง

  ค้นหาคำถามทั้งหมด

 • รายงานประเมิน สามารถใช้ในการทำธุรกรรมได้ภายใน ระยะเวลาเท่าไหร่

  โดยปกติ เริ่มรายงานประเมิน จะใช้อ้างอิงและทำธุรกรรมได้ภายในระยะเวลา 6 เดือน ยกเว้นจะระบุไว้ในรายงาน เป็นอย่างอื่น เนื่องจากเป็นระยะเวลาที่มีความเปลี่ยนแปลงในด้านสภาพทรัพย์สินสภาพแวดล้อมและโครงสร้างของตลาดอาจจะเปลี่ยนแปลงไป ดังนั้นเมื่อผ่านระยะเวลาดังกล่าวไปแล้วเมื่อต้องการใช้ทำธุรกรรมก็ขอให้แจ้งบริษัทให้ ทำการรับรองราคาใหม่

  ค้นหาคำถามที่เกี่ยวข้อง

  ค้นหาคำถามทั้งหมด

   

 • ราคาประเมินทรัพย์สิน ลูกค้าสามารถขอทราบจากผู้สำรวจ ที่ไปทำการสำรวจที่ ณ ที่ตั้งทรัพย์สินได้เลยหรือไม่

  ราคาประเมินทรัพย์สิน มีกระบวนการขั้นตอน การรวบรวมข้อมูลในหลายๆแหล่ง การไปสำรวจหน้างานถือเป็นส่วนหนึ่งเท่านั้น ต้องใช้ประกอบกับฐานข้อมูล ภายในบริษัท และประกอบกับ การใช้โมเดลวิเคราะห์ราคาในเชิงลึกและมีผู้รับผิดชอบในการตัดสินใจ ให้ความเห็นชอบราคา เป็นลำดับและเป็นรูปแบบของคณะกรรมการ ดังนั้น ผู้สำรวจหน้างานไม่สามารถ ให้ความเห็นเรื่องราคาต่อลูกค้าได้เลย จะต้องรวบรวมข้อมูลจากการที่สำรวจได้นำเสนอเป็นลำดับขั้นตอนในสำนักงาน แล้วจึงสรุปราคาประเมินออกมาได้ แล้วตามอำนาจหน้าที่ ผู้ที่จะให้คำตอบในเรื่องของราคาสรุปที่ประเมินให้ จะเป็นเจ้าหน้าที่การตลาดที่รับ เรื่องของลูกค้ารายนั้นเท่านั้น การที่ผู้ประเมินหรือผู้สำรวจที่ไปทำงานที่หน้างานได้มีการแจ้งราคาให้ลูกค้ารับทราบก่อนจึงถือว่าเป็นการสุ่มเสี่ยงต่อ การปฏิบัติหน้าที่ที่ไม่ถูกต้องของพนักงานหากลูกค้าไม่ได้รับความสะดวกในเรื่อง นี้ โปรดแจ้งให้บริษัทรับทราบในทันที

  ค้นหาคำถามที่เกี่ยวข้อง

  ค้นหาคำถามทั้งหมด

 • ในเล่มรายงานประเมินมีเนื้อหาอะไรบ้าง

  ในรายงานประเมินราคาทรัพย์สิน ที่เป็นอสังหาริมทรัพย์ที่ดินอาคาร ตามมาตรฐานจะประกอบด้วย

  • 1.รายละเอียดเอกสารสิทธิ์ ที่ดิน
  • 2.รายละเอียดสภาพที่ดินและอาคาร
  • 3.รายการประเมินราคาอาคาร เนื้อที่ใช้สอยภายในอาคาร
  • 4.ข้อมูลเปรียบเทียบตลาด ที่ใช้ประกอบการประเมินราคา
  • 5.วิธีการวิเคราะห์ราคา ประเมินทรัพย์สิน
  • 6.สมมติฐานการประเมินราคา ความเห็น ของผู้ประเมิน และเงื่อนไขข้อจำกัดต่างๆ
  • 7.หนังสือสรุปราคาตลาด ที่ประเมินให้ โดยการลงชื่อรับรอง โดย ผู้ประเมินหลักผู้มีผู้ได้รับใบอนุญาต และกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทลงนามคู่กัน
  • 8.เอกสารประกอบแผนที่ตั้งทรัพย์สิน และที่ตั้งของข้อมูลตลาด
  • 9.เอกสารประกอบเป็นภาพถ่ายทรัพย์สิน
  • 10.เอกสารประกอบ ผังแปลนอาคาร ถ้ามี
  • 11.เอกสารประกอบ สำเนาโฉนด
  • 12.เอกสารอื่นที่ได้รับจากลูกค้า ที่เกี่ยวข้องกับการประเมินราคา
  • 13.เอกสารประกอบอื่น จากสำนักงาน ที่ดิน หรือหน่วยงานราชการอื่น ที่มีการตรวจสอบได้เพิ่มเติม

  ค้นหาคำถามที่เกี่ยวข้อง

  ค้นหาคำถามทั้งหมด

 • เมื่อต้องการใช้เล่มรายงานประเมินเต็มรูปแบบจะต้องดำเนินการอย่างไร

  เมื่อลูกค้านำราคาไปใช้วิเคราะห์เบื้องต้นแล้วต้องการเล่มรายงานไปใช้ในขั้นทำธุรกรรมกับบุคคลภายนอกจึงติดต่อขอออกเล่มรายงานประเมินฉบับเต็มหรือเรียกว่า Full Report ซึ่งในชั้นนี้ผู้ประเมินจะทำการสำรวจทรัพย์สินอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่ง หากพบข้อมูลที่หน้างานที่แตกต่างจากที่ได้รับแจ้งก็อาจจะทำให้ราคาที่สรุปเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม และจะยึดถือเอาการสรุปราคาราคาครั้งนี้เป็นที่สุด สิทธิพิเศษของลูกค้าผู้ใช้บริการเมื่อขอออกเล่มรายงานฉบับเต็มภายในเวลา 90 วันหลังจากที่ได้รับรายงานประเมินราคาเบื้องต้นแล้ว ในอัตราพิเศษตามสัดส่วนที่คงเหลือเท่านั้น บวกกับค่าเดินทาง และค่าตรวจสอบเอกสารสิทธิ์ถ้าหากต้องมีการรับรองความถูกต้อง

  ค้นหาคำถามที่เกี่ยวข้อง

  ค้นหาคำถามทั้งหมด

 • ข้อจำกัดในการใช้รายงานประเมินราคาเบื้องต้นมีข้อจำกัดอย่างไรหรือไม่

  ตามที่วัตถุประสงค์ของการประเมินราคาเบื้องต้นไม่ได้ออกสำรวจที่ตั้งทรัพย์สินและเป็นการรับรองข้อมูลรายละเอียดทรัพย์สินโดยผู้ว่าจ้างดังนั้นการใช้งานจึงจำกัดเอาไว้เพื่อเป็นการพิจารณาวิเคราะห์ภายในกิจการส่วนตัวของผู้ว่าจ้างเท่านั้นยังไม่สามารถนำไปใช้ในการทำธุรกรรมกับบุคคลอื่นได้ ถ้าหากต้องการใช้ก็จะต้องขอออกเล่มฉบับเต็มอีกครั้งหนึ่ง

  ค้นหาคำถามที่เกี่ยวข้อง

  ค้นหาคำถามทั้งหมด

 • ค่าบริการประเมินราคาเบื้องต้นกับการประเมินเต็มรูปแบบแตกต่างกันอย่างไร

  ค่าบริการสำหรับการประเมินราคาเบื้องต้นจะมีความประหยัดเมื่อเทียบกับประเมินราคาเต็มรูปแบบจะอยู่ที่ 40 ถึง 50 เปอร์เซ็นต์ของค่าประเมินราคาเต็มรูปแบบ

  ค้นหาคำถามที่เกี่ยวข้อง

  ค้นหาคำถามทั้งหมด

 • โอกาสที่ราคาประเมินทรัพย์สินเมื่อใช้บริการประเมินราคาเบื้องต้นกับเมื่อประเมินราคาเต็มรูปแบบจะมีความแตกต่างกันได้หรือไม่

  มีโอกาสแตกต่างกันได้ด้วยสาเหตุบางประการเนื่องจากข้อมูลทรัพย์สินจะได้จากการรับรองของลูกค้าเป็นผู้ให้ข้อมูลตามแบบฟอร์มที่กำหนดและการสัมภาษณ์เพิ่มเติมจากทางผู้ประเมิน ดังนั้นข้อมูลจากการแจ้งรายละเอียดทรัพย์สินที่อาจจะไม่ตรงกัน เมื่อไปสำรวจ ณ ที่ตั้งทรัพย์สินแล้วพบว่าข้อมูลมีความแตกต่าง จากการที่ลูกค้าแจ้งให้กับผู้ประเมินทราบในตอนแรก ตัวอย่างเช่น ระบบสาธารณูปโภค ระดับที่ดิน ความกว้างเขตทาง ลักษณะอาคาร ขนาดเนื้อที่อาคารเป็นตารางเมตร อายุอาคาร สภาพการบำรุงรักษา ดังนั้นราคาประเมินเบื้องต้นจึงอาจมีความเบี่ยงเบนจากการประเมินเต็มรูปแบบได้จากเหตุผลข้างต้น วิธีที่จะลดให้มีความเก่น้อยก็คือลูกค้าต้องแจ้งข้อเท็จจริงที่มีความถูกต้องแม่นยำที่สุด

  ค้นหาคำถามที่เกี่ยวข้อง

  ค้นหาคำถามทั้งหมด

 • ขั้นตอนการใช้บริการขอทราบราคาประเมินเบื้องต้นเป็นอย่างไร

  ลูกค้าเตรียมข้อมูลส่งให้แก่ผู้ประเมินพิจารณาเบื้องต้น ได้แก่ รายละเอียดโฉนดที่ดิน ที่ตั้งที่ดิน เลขที่โฉนด จำนวนโฉนด เนื้อที่ดิน รายการสิ่งปลูกสร้างในที่ดิน จำนวนหลัง ขนาดเนื้อที่อาคาร ลักษณะการใช้งาน เป็นต้น

  • 1.ผู้ประเมินแจ้งผลให้ทราบในความพร้อมของข้อมูลตลาดในบริเวณนั้นที่จะสามารถให้บริการประเมินราคาเบื้องต้นได้หรือไม่ ขอบเขตการให้บริการ แล้วจึงให้ลูกค้าชำระค่าบริการ
  • 2.ลูกค้ากรอกข้อมูลทรัพย์สินตามแบบฟอร์มที่กำหนดพร้อมส่งเอกสารแนบได้แก่ สำเนาโฉนด ภาพถ่ายทรัพย์สินภายในภายนอก และเอกสารอื่นถ้ามีหรือตามที่ผู้ประเมินขอเพิ่มเติม
  • 3.ผู้ประเมินอาจขอสัมภาษณ์ข้อมูลทรัพย์สินจากลูกค้าเพิ่มเติมในระหว่างการทำรายงานประเมินถ้าหากมีข้อสงสัย
  • 4.ผู้ประเมินสรุปราคาทรัพย์สินเป็นแบบหนังสือรับรองของบริษัทส่งให้ลูกค้าไปใช้งานภายในกิจการของตนในเบื้องต้นต่อไป
  • 5.เมื่อลูกค้านำราคาไปใช้วิเคราะห์เบื้องต้นแล้วต้องการเล่มรายงานไปใช้ในขั้นทำธุรกรรมกับบุคคลภายนอกจึงติดต่อขอออกเล่มรายงานประเมินฉบับเต็มหรือเรียกว่า Full Report ซึ่งในชั้นนี้ผู้ประเมินจะทำการสำรวจทรัพย์สินอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่ง หากพบข้อมูลที่หน้างานที่แตกต่างจากที่ได้รับแจ้งก็อาจจะทำให้ราคาที่สรุปเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม และจะยึดถือเอาการสรุปราคาราคาครั้งนี้เป็นที่สุด

   

  ค้นหาคำถามที่เกี่ยวข้อง

  ค้นหาคำถามทั้งหมด

 • ทำไมต้องเป็น ราคาประเมินเบื้องต้น หรือ ประเมินราคาเบื้องต้นแตกต่างจากการประเมินราคาเต็มรูปแบบอย่างไร

  การประเมินราคาทรัพย์สิน มีรูปแบบการดำเนินการอยู่ 2 หลักใหญ่ๆคือ การประเมินราคาเบื้องต้น กับการประเมินราคาแบบเต็มรูปแบบหรือเรียกว่า รายงานประเมินฉบับเต็ม ตามมาตรฐานทางวิชาชีพสามารถใช้ยื่นทำธุรกรรมกับบุคคลที่สาม กรณีของการประเมินราคาเบื้องต้นนั้นเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการทราบมูลค่าทรัพย์สินเป็นการส่วนตัว ในการเตรียมการที่จะทำธุรกรรม หรือ เพื่อจะนำไปวิเคราะห์ หาข้อสรุป บางประการภายในกิจการของตนเอง เช่น การตั้งราคาซื้อขาย วิเคราะห์ความเป็นไปได้เบื้องต้น โดยหลักการของการประเมินราคาเบื้องต้น คือเป็นการประเมินราคาในสำนักงาน โดยผู้ประเมินยังไม่ออกสำรวจ ณ ที่ตั้งทรัพย์สิน ไม่ต้องรับรองสภาพที่ตั้งทรัพย์สิน และไม่ต้องรับรองเอกสารสิทธิ์ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ลูกค้าจะเป็นผู้รับรองมาให้ จึงมีความแตกต่างจากการประเมินราคาฉบับเต็ม ซึ่งต้องทำการสำรวจทรัพย์สิน ณ สถานที่ตั้งและอาจจะต้องตรวจสอบรับรองเอกสารสิทธิ์ด้วย เป็นที่มาของความสะดวกรวดเร็วและค่าบริการที่ประหยัดกว่าเมื่อใช้บริการประเมินราคาเพื่อทราบราคาเบื้องต้น

  ค้นหาคำถามที่เกี่ยวข้อง

  ค้นหาคำถามทั้งหมด

 • เรียนจบแล้วมีใบประกาศนียบัตรหรือไม่

  เมื่อเรียนจบตามหลักสูตรที่กำหนด บริษัทจะมีใบประกาศนียบัตรให้กับทุกท่านในเงื่อนไขที่ได้ทำการทดสอบผ่านตามเงื่อนไขที่กำหนดในแต่ละหัวข้อ ตลอดจนสอบผ่านข้อสอบไฟนอลแล้ว แต่บางคนที่ไม่ต้องการใบประกาศก็ไม่ต้องทำการทดสอบก็ได้

  ค้นหาคำถามที่เกี่ยวข้อง

  ค้นหาคำถามทั้งหมด

 • มีการกำหนดระยะเวลาการเรียนหรือไม่

  เมื่อลงทะเบียนเสร็จแล้วสามารถเริ่มเรียนได้ทันที และท่านสามารถที่จะเข้ามาทบทวนบทเรียนได้ตลอดภายในระยะเวลา 1 ปี

  ค้นหาคำถามที่เกี่ยวข้อง

  ค้นหาคำถามทั้งหมด

 • เมื่อเรียนประเมินแล้วสามารถนำไปต่อยอดทำอะไรได้บ้าง

  สามารถไปเป็นนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ นักลงทุน เจ้าหน้าที่สินเชื่อ หรืองานที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์

  ค้นหาคำถามที่เกี่ยวข้อง

  ค้นหาคำถามทั้งหมด

 • ถ้าเรียนจบแล้วสามารถสมัครงานประเมินกับที่อื่นได้ไหม

  หัวข้ออบรมของบริษัทมีหลายหลักสูตร ถ้าท่านได้เรียนจนครบทุกหลักสูตร สามารถนำความรู้ไปใช้ในการทำงานได้ มีหลายหน่วยงาน หลายบริษัทประเมินที่ต้องการคนที่ผ่านหลักสูตรการประเมินจากโปรสเปค เมื่อแสดงใบประกาศนียบัตรหลักสูตรก็มักจะได้รับการต้อนรับที่ดี

  ค้นหาคำถามที่เกี่ยวข้อง

  ค้นหาคำถามทั้งหมด

 • เมื่อทำการลงทะเบียนแล้ว หลักสูตรประเมินมีการสอนอะไรบ้าง

  ใน App ของเรามีหลักสูตรเกี่ยวกับการประเมินราคาอยู่หลายหลักสูตร สามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าไปดูหัวข้อในแต่ละหลักสูตรได้ โดยหลักการของหลักสูตรโปรสเปคเน้นหนักไปในเรื่องของการลงภาคปฏิบัติให้ผู้อบรมสามารถนำความรู้ไปใช้ทำงานประเมินได้ด้วยตนเอง

  ค้นหาคำถามที่เกี่ยวข้อง

  ค้นหาคำถามทั้งหมด

 • ถ้าเรียบจบแล้วสามารถไปสอบจัดชั้นผู้ประเมินได้ไหม

  การสอบจัดชั้นจะต้องสมัครเป็นสมาชิกกับทางสมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย หรือสมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย อย่างน้อย 1 ปี สำหรับผู้จบการศึกษาปริญญาตรีสายตรง ผู้ที่จบสายอื่นมาต้องใช้เวลา 2-3 ปี โดยต้องมีหนังสือรับรองการทำงานพร้อมทั้งมีผลงานจากบริษัทประเมินที่ผู้ประเมินนั้นสังกัดให้การรับรอง จึงจะสามารถสมัครสอบจัดชั้นได้ จึงเป็นเงื่อนไขที่ต้องมีประสพการณ์และผลงานรองรับ ซึ่งหลักสูตรของบริษัทเป็นหลักสูตรประเมินเบื้องต้นที่สามารถนำความรู้ที่ได้จากการเรียนบางส่วนไปใช้ในการสอบได้

  ค้นหาคำถามที่เกี่ยวข้อง

  ค้นหาคำถามทั้งหมด

 • ถ้าอบรมจบหลักสูตรแล้ว สามารถการันตีเรื่องรับงานจากบริษัทได้เลยไหม

  เรื่องการรับงานเป็นการประเมินผลไม่ว่าจะเป็นการทำประจำหรือไม่เต็มเวลา ขึ้นอยู่กับคุณภาพผลงานของผู้เข้าอบรมว่ามีคุณสมบัติตรงกับบริษัทหรือไม่ เช่น พื้นที่การรับงาน ความพร้อมการรับงาน ประสิทธิภาพการทำงาน ความตั้งใจ และประเภทของงาน เป็นต้น ซึ่งต้องเข้าสู่กระบวนการทดสอบผ่านหรือไม่ผ่าน

 • ถ้าอบรมจบแล้วสนใจเป็นพนักงานประจำหรือไม่ประจำ มีโอกาสที่บริษัทจะรับมากน้อยแค่ไหน

  โดยทั่วไปบริษัทต้องการบุคคลากรที่มีคุณภาพอยู่แล้ว ถ้าหากผู้อบรมต้องการสมัครเข้าเป็นพนักงานเมื่ออบรมจบแล้วทางบริษัทมีขั้นตอนการรับพนักงาน โดยมีกระบวนการทดสอบความสามารถก่อนเข้าทำงาน เมื่อทดสอบผ่านแล้วสามารถเข้าเป็นพนักงานของบริษัทได้ตามคุณสมบัติของผู้สนใจ หากไม่ผ่านจะขออบรมในหลักสูตรเพิ่มเติมเพื่อเสริมจุดอ่อนก็สามารถทำได้ แล้วก็ขอเข้าทดสอบใหม่ก็ทำได้

 • ลงทะเบียนเข้าอบรมแล้วสามารถรับงานกับบริษัทได้ไหม กรณีที่เป็นอาชีพเสริมแบบไม่เต็มเวลา

  ขึ้นอยู่กับคุณภาพผลงานของผู้เรียน และปัจจัยเรื่องเวลาการทำงาน เนื่องจากการทำงานจริงนั้นต้อง มีเงื่อนไขการทำงานที่เร่งรัดเร็วและถูกต้อง เมื่อเรียนจบและผ่านการประเมินผลจากคณะกรรมการแล้วก็สามารถรับงานกับบริษัทได้ โดยจะต้องเป็นไปตามระเบียบของบริษัทต่อไป

 • ลงทะเบียนแล้วสามารถ เข้าเรียนระยะเวลาได้นานเท่าไร #อบรมประเมิน

  เมื่อลงทะเบียนเสร็จแล้วสามารถเริ่มเรียนได้ทันที และท่านสามารถที่จะเข้ามาทบทวนบทเรียนได้ตลอดภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันลงทะเบียนชำระค่าเรียน

 • ค่าบริการประเมินราคาเบื้องต้นกับการประเมินเต็มรูปแบบแตกต่างกันอย่างไร

  ค่าบริการสำหรับการประเมินราคาเบื้องต้นจะมีความประหยัดเมื่อเทียบกับประเมินราคาเต็มรูปแบบจะอยู่ที่ 40 ถึง 50 เปอร์เซ็นต์ของค่าประเมินราคาเต็มรูปแบบ

   ทางลัดบริการ   ค้นหาบริการ

 • ทำไมต้องเป็นราคาประเมินเบื้องต้นหรือประเมินราคาเบื้องต้น แตกต่างจากการประเมินราคาเต็มรูปแบบอย่างไร #ประเมินราคากิจการ

  การประเมินราคาทรัพย์สิน มีรูปแบบการดำเนินการอยู่ 2 หลักใหญ่ๆ คือ การประเมินราคาเบื้องต้นกับการประเมินราคาแบบเต็มรูปแบบ หรือเรียกว่า รายงานประเมินฉบับเต็ม กรณีของการประเมินราคาเบื้องต้นนั้นเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการทราบมูลค่าทรัพย์สิน ที่ยังไม่ถึงขั้นที่จะต้องนำเล่ม Report ไปยืนยันในการทำธุรกรรมกับบุคคลอื่น เพียงแต่เพื่อนำไปใช้ ในการเตรียมการที่จะทำธุรกรรม หรือ เพื่อจะนำไปวิเคราะห์ หาข้อสรุป บางประการภายในกิจการของตนเอง เช่น การตั้งราคาซื้อขาย วิเคราะห์ความเป็นไปได้เบื้องต้น โดยหลักการของการประเมินราคาเบื้องต้น คือเป็นการประเมินราคาในสำนักงานโดยผู้ประเมินยังไม่ออกสำรวจ ณ ที่ตั้งทรัพย์สิน ไม่ต้องรับรองสภาพที่ตั้งทรัพย์สิน และไม่ต้องรับรองเอกสารสิทธิ์ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ลูกค้าจะเป็นผู้รับรองมาให้ จึงมีความแตกต่างจากการประเมินราคาฉบับเต็ม ซึ่งต้องทำการสำรวจทรัพย์สิน ณ สถานที่ตั้งและอาจจะต้องตรวจสอบรับรองเอกสารสิทธิ์ด้วย เป็นที่มาของความสะดวกรวดเร็วและค่าบริการที่ประหยัดกว่าเมื่อใช้บริการประเมินราคาเพื่อทราบราคาเบื้องต้น

   ทางลัดบริการ   ค้นหาบริการ

Top