บริการลูกค้าองค์กร

บริการลูกค้าองค์กร

องค์กรเกี่ยวกับอสังหามีความจำเป็นต้องใช้งานประเมินราคาทรัพย์สินในสายธุรกิจของตน เพื่อจัดการบริหารความเสี่ยง ให้มีความสะดวกรวดเร็วมีความแม่นยำสูง ในระดับของต้นทุนที่รับได้ทั้งการจ่ายค่าประเมินด้วยตัวเอง และภาระของลูกค้าจ่าย ก็ต้องอยู่ในระดับแข่งขันในตลาดได้ เมื่อความต้องการขององค์กรมีแนวทางหลากหลาย โปรสเปคมีความพร้อมสามารถตอบสนองความต้องการได้ แยกได้ดังนี้

 

บริการที่เกี่ยวข้อง

บริษัทประเมินอิสระ Independent Valuation Company Thailand

ให้บริการด้านประเมินมูลค่าทรัพย์สิน อยู่ในบัญชีรายชื่อของตลาดหลักทรัพย์และทุกสถาบันธนาคาร มุ่งมั่นที่จะรักษามาตรฐานผลงานและพัฒนาวิชาชีพประเมินมูลค่าทรัพย์สินอย่างต่อเนื่อง มุ่งหวังยกระดับมาตรฐานการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ในประเทศไทยเทียบเท่าระดับสากล ตามปรัชญาขององค์กรที่ปลูกฝังไปยังผู้ประเมินราคาในสังกัดทุกคน

บทความอื่นๆ

Follow Us

Prospec Appraisal

Top
Subscribe To Our Newsletter

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

You have Successfully Subscribed!