บริการสร้างองค์กรประเมินราคา

เมื่อพัฒนาการของโลกเราที่ไม่เคยหยุดนิ่ง การประเมินราคาทรัพย์สินได้มาถึงจุด ทางแยก ของ คำจำกัดกับความ New Normal เมื่อองค์กรต้องการทราบความเป็นไปได้ของราคาอย่างรวดเร็ว องค์กรต้องการมีผู้ประเมินราคาอยู่ประจำองค์กร เรามีบริการที่จะตอบโจทย์ความต้องการขององค์กรในการวิเคราะห์ราคาประเมินเบื้องต้นของทรัพย์สินได้เอง สำหรับก่อนการตัดสินใจทำธุรกรรมภายในกิจการ เพื่อความรวดเร็วและต้นทุนที่ยอมรับได้ สำหรับกลุ่มองค์กรราชการส่วนท้องถิ่น รับผิดชอบงานจัดการภาษีทรัพย์สิน เช่น เทศบาล อบต. และหน่วยงานภาคเอกชนขนาดเล็กเช่น Non-Bank ที่ต้องการปล่อยสินเชื่อ เช่น สหกรณ์ ไฟแนนซ์ เป็นต้น

บริการของโปรสเปคกับการสร้างองค์กรประเมินราคา

  • ข้อมูลตลาด บริการฐานข้อมูลในระดับ Big Data ที่ได้รับการสกัดสังเคราะห์ (Adjusted) ข้อมูลตามมาตรฐานการประเมินราคาโดยผู้ประเมินวิชาชีพ ทั้งด้านคุณภาพและการจัดการด้านความลับขององค์กรลูกค้าตลอดจนที่มาของข้อมูลได้เป็นอย่างดีพร้อมใช้งาน ที่จะเพิ่มความมั่นใจให้องค์กร
  • ข้อมูลทางกฎหมาย บริการข้อมูลกฎหมายเกี่ยวกับการประเมินราคาเช่น แนวเวณคืน โครงการในอนาคต ฯลฯ ทำให้การประเมินราคามีประสิทธิภาพสูง
  • อัลกอริธึม เครื่องมือในการวิเคราะห์ Model ประเมินราคา ทางสถิติ ซึ่งมองเป็น 2 ด้านคือ ข้อมูลประวัติศาตร์อย่างน้อย 10 ปี ใช้อนุกรมเวลา Time Series เทียบกับ ข้อมูลราคาปัจจุบัน จะใช้โมเดล เช่น WQS หรือ Grid Adjustment ซึ่งองค์กรสามารถเลือกใช้งานได้ตามความเหมาะสม
  • บุคคลากรประเมินราคา การที่องค์กรจะทำการประเมินราคาเองได้ก็ต้องมีนักประเมินราคาที่มีความเข้าใจในวิชาชีพ การดันทุรังใช้ผู้ที่ไม่สันทัดไปทำงานจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อองค์กรภายหลัง ระบบการเรียนรู้งานประเมินราคาบนแพลทฟอร์ม Eduprop ของโปรสเปค จะคอยเป็น Tutorial ให้กับพนักงานขององค์กรอย่างใกล้ชิด และองค์กรควรวางแผนให้พนักงานสอบจัดชั้นเป็นผู้ประเมินหลักได้อย่างยั่งยืน
  • อัพเดทข้อมูล ฐานข้อมูลมีความจำเป็นต้องปรับปรุงให้ทันสมัยใหม่เสมอการประเมินราคาจึงจะทันสมัย โปรสเปคพร้อมให้บริการอัพเดทข้อมูลออนไลน์ ทั้งแบบ Realtime และตามวาระ รวมไปถึงการลงงานสำรวจภาคสนามในพื้นที่โฟกัส
  • การจัดอบรม เรามีทีมงานพร้อมจัดอบรมการใช้งานให้กับหน่วยงานเพื่อทำงานประเมินอย่างถูกวิธี

สนใจใช้บริการ Corporate Service ติดต่อเรา

บริการที่เกี่ยวข้อง

บริษัทประเมินอิสระ Independent Valuation Company Thailand

ให้บริการด้านประเมินมูลค่าทรัพย์สิน อยู่ในบัญชีรายชื่อของตลาดหลักทรัพย์และทุกสถาบันธนาคาร มุ่งมั่นที่จะรักษามาตรฐานผลงานและพัฒนาวิชาชีพประเมินมูลค่าทรัพย์สินอย่างต่อเนื่อง มุ่งหวังยกระดับมาตรฐานการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ในประเทศไทยเทียบเท่าระดับสากล ตามปรัชญาขององค์กรที่ปลูกฝังไปยังผู้ประเมินราคาในสังกัดทุกคน

บทความอื่นๆ

Follow Us

Prospec Appraisal

Top
Subscribe To Our Newsletter

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

You have Successfully Subscribed!