ประเมินราคาเครื่องจักร

ประเมินราคาเครื่องจักร

บริการประเมินราคาเครื่องจักรและรับจดทะเบียนเครื่องจักร ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรม และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ตามพระราชบัญญัติหลักประกันธุรกิจ 2558 เพื่อการเข้าถึงแหล่งทุนที่รวดเร็วให้คำแนะนำในการจดทะเบียนได้อย่างถูกต้อง

บริการประเมินราคาเครื่องจักรสามารถพิจารณาได้ในกรณีต่างๆตามความต้องการได้เช่น
  • เครื่องจักรจดทะเบียนแล้วหรือยังไม่จดทะเบียน
  • เครื่องจักรในสายพานการผลิตหรือเครื่องจักรเดี่ยว
  • เครื่องจักรสั่งประกอบติดตั้ง หรือ เครื่องจักรสำเร็จรูป
  • เครื่องจักรติดตั้งแล้วหรือเครื่องจักรอยู่ระหว่างการเดินทาง
เอกสารที่ต้องการสำหรับการประเมินราคาเครื่องจักร
  • ทะเบียนเครื่องจักร
  • คู่มือเครื่องจักร
  • เอกสารการซื้อ เช่น อินวอยซ์
  • สัญญาติดตั้ง ถ้ามี
  • ผังการติดตั้งเครื่องจักร

บริการที่เกี่ยวข้อง

บริษัทประเมินอิสระ Independent Valuation Company Thailand

ให้บริการด้านประเมินมูลค่าทรัพย์สิน อยู่ในบัญชีรายชื่อของตลาดหลักทรัพย์และทุกสถาบันธนาคาร มุ่งมั่นที่จะรักษามาตรฐานผลงานและพัฒนาวิชาชีพประเมินมูลค่าทรัพย์สินอย่างต่อเนื่อง มุ่งหวังยกระดับมาตรฐานการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ในประเทศไทยเทียบเท่าระดับสากล ตามปรัชญาขององค์กรที่ปลูกฝังไปยังผู้ประเมินราคาในสังกัดทุกคน

บทความอื่นๆ

Follow Us

Prospec Appraisal

Top
Subscribe To Our Newsletter

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

You have Successfully Subscribed!