หลักสูตร CPD สำหรับองค์กร

ประเมินราคาสำนักงาน

การบริหารจัดการองค์ความรู้สำหรับองค์กรทางด้านอสังหาริมทรัพย์ และองค์กรทางด้านการให้สินเชื่อเช่น Non Bank โดยเฉพาะธุรกิจที่มีสาขาจำนวนมาก ธุรกิจเฟรนไชส์ต้องการเปิดขยายสาขาเร็วแต่ต้องเน้นคุณภาพ Frenchisee “พนักงานมีความรู้เท่ากันทั้งองค์กรไม่ว่าอยู่มุมใด” จำเป็นต้องมีหลักสูตรพื้นฐาน (General Principle Course) และหลักสูตรแก่นกลาง (Core Business Course) ในตำแหน่งแถวหน้าของผู้ให้บริการ และพนักงานสนับสนุน วัดผลในรูปแบบชั่วโมงสะสม CPD ด้วยแบบทดสอบความเข้าใจระดับหวังผล ขอแนะนำให้ใช้ทางลัดการจัดการองค์ความรู้ แบบ Bundle องค์กร ผ่านช่องทาง Eduprop Knowledge Management Platform ที่ทันสมัย (คลิ๊กแจ้งให้เราติดต่อกลับ)

บริการที่เกี่ยวข้อง

บริษัทประเมินอิสระ Independent Valuation Company Thailand

ให้บริการด้านประเมินมูลค่าทรัพย์สิน อยู่ในบัญชีรายชื่อของตลาดหลักทรัพย์และทุกสถาบันธนาคาร มุ่งมั่นที่จะรักษามาตรฐานผลงานและพัฒนาวิชาชีพประเมินมูลค่าทรัพย์สินอย่างต่อเนื่อง มุ่งหวังยกระดับมาตรฐานการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ในประเทศไทยเทียบเท่าระดับสากล ตามปรัชญาขององค์กรที่ปลูกฝังไปยังผู้ประเมินราคาในสังกัดทุกคน

บทความอื่นๆ

Follow Us

Prospec Appraisal

Top
Subscribe To Our Newsletter

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

You have Successfully Subscribed!