โมเดลราคาประเมินบ้านในโครงการ

ประเมินบ้านโครงการแนวราบ

เป็นหนึ่งในโครงการคืนประโยชน์สู่สังคม หรือ CSR Prospec โดยการนำข้อมูลจากการประเมินราคาที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานเป็นข้อมูลสถิติทำการชำระล้างเพื่อทำการ Run อนุกรมเวลา ราคาโมเดลการประเมินราคาบ้านเพื่อนำไปใช้เป็นตัวกำหนดราคาบ้านในแต่ละชุมชนให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนที่จะนำไปใช้งาน ในการพิจารณาวางแผนทำธุรกรรมเบื้องต้น คุณสมบัติของผู้ที่จะเข้าร่วมโครงการจะต้องเป็นนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรหรือนิติบุคคลอาคารชุด ผู้สนใจโปรดแจ้งความประสงค์เบื้องต้นมายัง โปรสเปคเพื่อรับทราบขั้นตอนการจัดทำเอกสารและระเบียบการต่อไป (คลิ๊กเพื่อแจ้งความประสงค์ติดต่อเรา)

  • โครงการบ้านจัดสรรแนวราบ Lowrise Project
    รวมรายชื่อโครงการบ้านจัดสรรแนวราบที่เข้าร่วมกับเรา
  • โครงการคอนโดมิเนี่ยม Condominium Project
    รวมรายชื่อโครงการคอนโดมิเนียมที่เข้าร่วมกับเรา

บริการที่เกี่ยวข้อง

บริษัทประเมินอิสระ Independent Valuation Company Thailand

ให้บริการด้านประเมินมูลค่าทรัพย์สิน อยู่ในบัญชีรายชื่อของตลาดหลักทรัพย์และทุกสถาบันธนาคาร มุ่งมั่นที่จะรักษามาตรฐานผลงานและพัฒนาวิชาชีพประเมินมูลค่าทรัพย์สินอย่างต่อเนื่อง มุ่งหวังยกระดับมาตรฐานการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ในประเทศไทยเทียบเท่าระดับสากล ตามปรัชญาขององค์กรที่ปลูกฝังไปยังผู้ประเมินราคาในสังกัดทุกคน

บทความอื่นๆ

Follow Us

Prospec Appraisal

Top
Subscribe To Our Newsletter

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

You have Successfully Subscribed!