การจัดทำแผนธุรกิจ

การจัดทำแผนธุรกิจเป็นส่วนสำคัญของการดำเนินธุรกิจซึ่งแบ่งเป็นแผนธุรกิจรายปีหรือระหว่างกาล เช่นโครงการขยายธุรกิจต่อยอดของธุรกิจเดิม หรือการจัดทำแผนธุรกิจฟื้นฟูกิจการ ซึ่งอาจจะมีการร่วมทุนขยายศักยภาพ หรือการเริ่มต้นแบบธุรกิจ Startup ที่ต้องการระดมเงินจากแหล่งทุนต่างๆที่อยากจะเข้ามาร่วมทุนด้วย การทำโรดโชว์เพื่อทำให้เกิดโครงสร้างธุรกิจที่เป็นแผนงานจับต้องได้สร้างมูลค่าในทรัพย์สินที่เป็นรูปแบบใหม่หรือนวัตกรรมทางเทคโนโลยี ให้เป็นมูลค่าทางธุรกิจขึ้นมาได้ย่อมทำให้การเจรจาต่อรองร่วมทุนเห็นเป็นรูปเป็นร่างในการนำเสนอได้อย่างง่ายและในที่สุดก็จะนำไปสู่การประเมินมูลค่าทางธุรกิจในลำดับต่อไป

บริการที่เกี่ยวข้อง

บริษัทประเมินอิสระ Independent Valuation Company Thailand

ให้บริการด้านประเมินมูลค่าทรัพย์สิน อยู่ในบัญชีรายชื่อของตลาดหลักทรัพย์และทุกสถาบันธนาคาร มุ่งมั่นที่จะรักษามาตรฐานผลงานและพัฒนาวิชาชีพประเมินมูลค่าทรัพย์สินอย่างต่อเนื่อง มุ่งหวังยกระดับมาตรฐานการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ในประเทศไทยเทียบเท่าระดับสากล ตามปรัชญาขององค์กรที่ปลูกฝังไปยังผู้ประเมินราคาในสังกัดทุกคน

บทความอื่นๆ

Follow Us

Prospec Appraisal

Top
Subscribe To Our Newsletter

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

You have Successfully Subscribed!