การตรวจสอบชั้นละเอียด

การตรวจสอบชั้นละเอียด

ปรกติเมื่อมีการซื้อขายหรือการควบรวมกิจการ นอกจากการประเมินราคากิจการที่จะต้องทำอยู่แล้ว กิจกรรม ที่ต้องทำไปด้วยกันก็คือ การตรวจสอบอย่างละเอียดหรือ Due Diligence การซื้อขายกิจการ โดยการซื้อขายหุ้นกันด้านหลัง อาจจะดีกว่าการซื้อขาย ตัวทรัพย์สินด้านหน้า ที่จะต้องมีค่าโอนค่าภาษีที่สำนักงานที่ดิน หรือหน่วยงานราชการ ที่รับจดทะเบียนทรัพย์สินนั้นๆทำให้มีค่าใช้จ่ายการโอนทรัพย์สินกันจำนวนมาก การซื้อขายกิจการทางด้านหลังจึงนิยมมากกว่าแต่ในที่สุดก็จะต้องมีการตรวจสอบ อย่างละเอียดเกี่ยวกับการตรวจนับทรัพย์สิน 100 % เพื่อให้ทราบความครบถ้วน และตรวจสอบในภาระที่อาจมี ของกิจการนั้น ที่ได้เปิดดำเนินการในอดีต เช่น ภาระหนี้สิน ภาระภาษี ภาระคดีความในฐานะโจทก์จำเลย ภาระเกี่ยวกับทรัพย์สิน ภาระในสิทธิเรียกร้อง ภาระของผู้ถือหุ้นเดิม ภาระในประชาคมต่างๆที่ต้องคำนึงถึง เพื่อให้เกิดความปลอดภัย ในการดำเนินกิจการของ ผู้ถือหุ้นรายใหม่ นอกจากนี้การตรวจสอบชั้นละเอียดยังมีบริการตรวจนับบัญชีทรัพย์หรือการจัดทำรูปบัญชีทรัพย์สินขึ้นมาใหม่อีกด้วย เรามีทีมงานคุณภาพที่จะทำให้ลูกค้าได้รับความสะดวกสบายในการเป็นผู้ประเมินราคากิจการ และทำหน้าที่ในการ Due Diligence ได้อย่างครบถ้วนตามลูกค้าต้องการ

บริการที่เกี่ยวข้อง

บริษัทประเมินอิสระ Independent Valuation Company Thailand

ให้บริการด้านประเมินมูลค่าทรัพย์สิน อยู่ในบัญชีรายชื่อของตลาดหลักทรัพย์และทุกสถาบันธนาคาร มุ่งมั่นที่จะรักษามาตรฐานผลงานและพัฒนาวิชาชีพประเมินมูลค่าทรัพย์สินอย่างต่อเนื่อง มุ่งหวังยกระดับมาตรฐานการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ในประเทศไทยเทียบเท่าระดับสากล ตามปรัชญาขององค์กรที่ปลูกฝังไปยังผู้ประเมินราคาในสังกัดทุกคน

บทความอื่นๆ

Follow Us

Prospec Appraisal

Top
Subscribe To Our Newsletter

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

You have Successfully Subscribed!