การวางแผนภาษีทรัพย์สิน

การวางแผนภาษีทรัพย์สิน

เมื่อพระราชบัญญัติภาษีทรัพย์สินได้ประกาศในราชกฤษฎีกามีผลทันที ตั้งแต่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป มีผลต่อ การเปลี่ยนแปลง โครงสร้างภาษีทรัพย์สิน ในรูปแบบใหม่ กับทรัพย์สินทุกประเภท ซึ่งแตกต่างไปจาก โครงสร้างภาษีแบบเดิมในรูปแบบของภาษีบำรุงท้องที่ หรือภาษีโรงเรือน อย่างที่เคยมี โดยรวมแล้ว ปัจจัยที่มีผลต่อ ภาษีทรัพย์สินใหม่ ปัจจัยแรก คือ ราคาประเมินทรัพย์สิน ซึ่งอาจจะไม่ใช่มูลค่าตลาด ณ ปัจจุบันแต่ใช้ฐานราคาประเมินของราชการ ซึ่งเป็น ราคาที่ดินบวกกับราคาตามบัญชี ของสิ่งปลูกสร้างที่อยู่บนที่ดิน ปัจจัยต่อมา คือ การใช้ประโยชน์ ในที่ดิน ถ้า เป็นที่ดินเปล่าที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ก็จะ เสียภาษีในอัตราที่สูง ถ้าทิ้งไว้นานวันเข้าก็จะ มีเพดานที่สูงขึ้นเรื่อยๆ ดังนั้นที่ดินที่ ทิ้งรกร้างว่างเปล่าเอาไว้ก็จะไม่เป็นผลดี เมื่อเป็นเช่นนี้ เจ้าของที่ดินคงจะต้องรีบ นำที่ดิน มาใช้ประโยชน์ ให้ได้ ไม่ว่าจะใช้เพื่อการเกษตรหรือ การปรับปรุงเป็นที่อยู่อาศัย แต่ก็ต้องจัดรูปแบบให้เข้ากับข้อกฎหมายที่บังคับเช่น สัดส่วนในการใช้พื้นที่เป็นกี่เปอร์เซ็นต์ เป็นต้น ใน การจัดการวางแผนระยะยาว ขอแนะนำให้ นำที่ดิน มาศึกษารูปแบบการใช้ประโยชน์ในที่ดิน ให้เกิดประโยชน์สูงสุด Highest and Best Use ทั้งในด้านรูปแบบ ของการใช้ที่ดินและ การทำแผนการหาผู้ลงทุน ในที่ดินของเราที่เหมาะสมต่อไป เรียกว่า พลิกภาระเป็นโอกาสในการสร้างมูลค่าเพิ่มในที่ดินของเรา

บริการที่เกี่ยวข้อง

บริษัทประเมินอิสระ Independent Valuation Company Thailand

ให้บริการด้านประเมินมูลค่าทรัพย์สิน อยู่ในบัญชีรายชื่อของตลาดหลักทรัพย์และทุกสถาบันธนาคาร มุ่งมั่นที่จะรักษามาตรฐานผลงานและพัฒนาวิชาชีพประเมินมูลค่าทรัพย์สินอย่างต่อเนื่อง มุ่งหวังยกระดับมาตรฐานการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ในประเทศไทยเทียบเท่าระดับสากล ตามปรัชญาขององค์กรที่ปลูกฝังไปยังผู้ประเมินราคาในสังกัดทุกคน

บทความอื่นๆ

Follow Us

Prospec Appraisal

Top
Subscribe To Our Newsletter

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

You have Successfully Subscribed!