ค้นหาจุดบริการใกล้คุณ

จุดบริการโปรสเปค

จุดบริการประเมินราคาทรัพย์สินของ โปรสเปค กระจายอยู่ทั่วประเทศ ลูกค้าสามารถตรวจสอบจุดบริการที่ใกล้ที่สุด โดยใช้ Application “Find PRO” สอบถามได้ด้วยตัวคุณเอง แล้วยังขอทราบค่าเดินทาง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของค่าบริการประเมินราคา ได้อย่างรวดเร็วตามมาตรฐานที่ว่าผู้ประเมินจะต้องไปสำรวจทรัพย์สินด้วยตัวเอง จึงต้องมีค่าเดินทางเป็นส่วนประกอบในค่าบริการวิชาชีพนั้นด้วย

บริการที่เกี่ยวข้อง

บริษัทประเมินอิสระ Independent Valuation Company Thailand

ให้บริการด้านประเมินมูลค่าทรัพย์สิน อยู่ในบัญชีรายชื่อของตลาดหลักทรัพย์และทุกสถาบันธนาคาร มุ่งมั่นที่จะรักษามาตรฐานผลงานและพัฒนาวิชาชีพประเมินมูลค่าทรัพย์สินอย่างต่อเนื่อง มุ่งหวังยกระดับมาตรฐานการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ในประเทศไทยเทียบเท่าระดับสากล ตามปรัชญาขององค์กรที่ปลูกฝังไปยังผู้ประเมินราคาในสังกัดทุกคน

บทความอื่นๆ

Follow Us

Prospec Appraisal

Top
Subscribe To Our Newsletter

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

You have Successfully Subscribed!