ช่องทางร้องเรียนผู้บริหารโปรสเปค

ประเมินราคาทรัพย์สินภายในกิจการ

สายตรงกรรมการผู้จัดการ เรียนลูกค้าผู้มีอุปการะคุณทุกท่านหากบริการในเบื้องต้นของเราจากผู้เจ้าหน้าที่ให้บริการของเราทำให้ มีอุปสรรคติดขัด ทำให้ลูกค้าไม่ได้รับความสะดวก ในนามผู้บริหารขอกล่าวคำขออภัยเป็นเบื้องต้น เรายินดีรับฟังข้อร้องเรียนและติชมจากท่าน เพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไขการให้บริการให้เป็นที่พึงพอใจลูกค้าในโอกาสต่อไป

(คลิ๊กเพื่อส่งข้อความถึงผู้บริหาร)

บริการที่เกี่ยวข้อง

บริษัทประเมินอิสระ Independent Valuation Company Thailand

ให้บริการด้านประเมินมูลค่าทรัพย์สิน อยู่ในบัญชีรายชื่อของตลาดหลักทรัพย์และทุกสถาบันธนาคาร มุ่งมั่นที่จะรักษามาตรฐานผลงานและพัฒนาวิชาชีพประเมินมูลค่าทรัพย์สินอย่างต่อเนื่อง มุ่งหวังยกระดับมาตรฐานการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ในประเทศไทยเทียบเท่าระดับสากล ตามปรัชญาขององค์กรที่ปลูกฝังไปยังผู้ประเมินราคาในสังกัดทุกคน

บทความอื่นๆ

Follow Us

Prospec Appraisal

Top
Subscribe To Our Newsletter

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

You have Successfully Subscribed!