ที่ปรึกษาการนำทรัพย์สินออกขายหรือให้เช่า

ที่ปรึกษาการนำทรัพย์สินออกขายหรือให้เช่า

เมื่อเจ้าของทรัพย์สินอยากจะนำทรัพย์สินออกขายหรือให้เช่าด้วยตนเองดูเหมือนยากแต่ก็ไม่ยากเกินความสามารถแต่ จะทำอย่างไรให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้ประสิทธิภาพในการตั้งราคาราคาเริ่มต้น ที่ไม่ผิดเพี้ยนจากตลาด จะตั้งราคาตามราคาประเมินราชการขอรับรองจากกรมที่ดินเลยได้หรือไม่ เมื่อตั้งราคาแล้วการเจรจาต่อรองต้องมีประสิทธิภาพ และเมื่อขายหรือให้เช่าได้เองก็ย่อมที่จะประหยัดค่าคอมมิชชั่นไปในตัวนั่นเอง บริการที่ปรึกษาการขายให้เช่าทรัพย์สิน ประกอบด้วย

  • อบรมหลักสูตรบริหารการขายทรัพย์ด้วยตนเอง 3-5 ชม.
  • หลักการตั้งราคาขายให้ได้เปรียบคู่แข่ง
  • ราคาตลาดกับราคาประเมินราชการต่างกันอย่างไร ใช้ในโอกาสใด
  • ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการโอนซื้อขาย
  • วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายผู้ต้องการซื้อ
  • การตลาดโฆษณาให้ถึงกลุ่มเป้าหมาย
  • การจัดทำพรีเซนเทชั่นเพื่อความสำเร็จการขาย
  • การจดทะเบียนนิติกรรมและการทำสัญญา
  • หลักการคัดเลือกนายหน้าเมื่อต้องใช้ตัวแทน

บริการที่เกี่ยวข้อง

บริษัทประเมินอิสระ Independent Valuation Company Thailand

ให้บริการด้านประเมินมูลค่าทรัพย์สิน อยู่ในบัญชีรายชื่อของตลาดหลักทรัพย์และทุกสถาบันธนาคาร มุ่งมั่นที่จะรักษามาตรฐานผลงานและพัฒนาวิชาชีพประเมินมูลค่าทรัพย์สินอย่างต่อเนื่อง มุ่งหวังยกระดับมาตรฐานการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ในประเทศไทยเทียบเท่าระดับสากล ตามปรัชญาขององค์กรที่ปลูกฝังไปยังผู้ประเมินราคาในสังกัดทุกคน

บทความอื่นๆ

Follow Us

Prospec Appraisal

Top
Subscribe To Our Newsletter

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

You have Successfully Subscribed!