นักประเมินฝึกหัด Training Valuer

นักประเมินฝึกหัด Training Valuer

สูตรประเมินสำหรับผู้เข้าสู่อาชีพใหม่ เมื่อเทคโนโลยีได้พัฒนาไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง การก้าวเข้าสู่อาชีพนักประเมินค่าทรัพย์สินได้พัฒนาตามกระแสการเรียนรู้บนโลกออนไลน์ ปัจจุบันได้มีการพัฒนาขั้นตอนการเรียนการสอนในรูปแบบของแพ็คเกจ ให้หลายๆคนที่มีความต้องการเรียนรู้งานประเมินเพื่อนำไปใช้เองหรือเพื่อที่จะเข้าสู่อาชีพประเมินโดยเข้ามาปฏิบัติงานในสายอาชีพนี้อย่างแท้จริง จึงมีความง่ายขึ้นโดยการเรียนรู้ในระบบไฮบริด คือช่วงแรกเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ และช่วงที่ 2 โดยการฝึกงานภาคสนามกับพี่เลี้ยงผู้รู้ จนกระทั่งทดสอบผ่านสามารถบรรจุเข้าทำงานได้

ฟังค์ชั่นงาน ทำหน้าที่ในการสำรวจประเมินราคาทรัพย์สินภาคสนามตามหน้าที่ของประเมินผู้เข้าทำงานใหม่
คุณสมบัติ เป็นผู้มีพรสวรรค์ต้องการเข้าสูอาชีพประเมินด้วยแรงบันดาลใจ สามารถจ่ายค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพระหว่างฝึกฝนได้เอง
เงื่อนไขพิเศษ เลือกการทำงานบรรจุในรูปแบบของการทำงานประจำในสำนักงานในระบบเงินเดือนหรืออิสระอยู่ที่บ้าน


**คำเตือน**บริษัทไม่รับประกันผู้สมัครจะได้รับการบรรจุเป็นพนักงานประจำหรือไม่ ขึ้นอยู่กับความสามารถความมุ่งมั่นตั้งใจส่วนตัว ในการทดสอบนำเสนอครั้งแรกหากไม่ผ่าน ผู้สมัครจะได้รับสิทธิ์ในการฝึกความเข้าใจอีก 15 วันแล้วทำการทดสอบใหม่ และบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธเมื่อผู้สมัครไม่ผ่านจุดทดสอบหรือแสดงความไม่รับผิดชอบได้ในทัน

บริการที่เกี่ยวข้อง

บริษัทประเมินอิสระ Independent Valuation Company Thailand

ให้บริการด้านประเมินมูลค่าทรัพย์สิน อยู่ในบัญชีรายชื่อของตลาดหลักทรัพย์และทุกสถาบันธนาคาร มุ่งมั่นที่จะรักษามาตรฐานผลงานและพัฒนาวิชาชีพประเมินมูลค่าทรัพย์สินอย่างต่อเนื่อง มุ่งหวังยกระดับมาตรฐานการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ในประเทศไทยเทียบเท่าระดับสากล ตามปรัชญาขององค์กรที่ปลูกฝังไปยังผู้ประเมินราคาในสังกัดทุกคน

บทความอื่นๆ

Follow Us

Prospec Appraisal

Top
Subscribe To Our Newsletter

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

You have Successfully Subscribed!