นักประเมินมีประสบการณ์ Professional Valuer

นักประเมินมีประสบการณ์

ฟังค์ชั่นงาน เมื่อคุณเป็นผู้มีประสบการณ์ทางด้านประเมินมาแล้ว โปรสเปคยินดีต้อนรับ บุคคลผู้มีความรู้ความสามารถ ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในมาตรฐานวิชาชีพ ขอเชิญร่วมงานกับเรา ทำหน้าที่ สำรวจตรวจสอบสภาพทรัพย์สิน วิเคราะห์โมเดลประเมินราคาทรัพย์สิน ตามมาตรฐานวิชาชีพประเมินราคาเพื่อตลาดเงินและตลาดทุน

คุณสมบัติ มีประสบการณ์ทำงานประเมินราคากับหน่วยงานองค์กรทางด้านประเมินราคามาแล้ว เป็นระยะเวลาหนึ่ง พร้อมมาปรับจูนการทำงานในรูปแบบของโปรสเปค

เงื่อนไขพิเศษ เลือกการทำงานบรรจุในรูปแบบของการทำงานอยู่ประจำพื้นที่บ้าน หรือทำงานประจำในสำนักงาน
(คลิกเพื่อส่งแบบสอบถามและแนบประวัติ)

บริการที่เกี่ยวข้อง

บริษัทประเมินอิสระ Independent Valuation Company Thailand

ให้บริการด้านประเมินมูลค่าทรัพย์สิน อยู่ในบัญชีรายชื่อของตลาดหลักทรัพย์และทุกสถาบันธนาคาร มุ่งมั่นที่จะรักษามาตรฐานผลงานและพัฒนาวิชาชีพประเมินมูลค่าทรัพย์สินอย่างต่อเนื่อง มุ่งหวังยกระดับมาตรฐานการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ในประเทศไทยเทียบเท่าระดับสากล ตามปรัชญาขององค์กรที่ปลูกฝังไปยังผู้ประเมินราคาในสังกัดทุกคน

บทความอื่นๆ

Follow Us

Prospec Appraisal

Top
Subscribe To Our Newsletter

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

You have Successfully Subscribed!