นักประเมินสตรี Lady Valuer/Modeler

นักประเมินสตรี Lady Valuer

ฟังค์ชั่นงาน เมื่อสุภาพสตรีก้าวสู่แถวหน้าอาชีพประเมิน Lady as a front line in Valuation Professional

นักประเมินโดยส่วนใหญ่ดูเหมือนว่าจะเป็นสุภาพบุรุษเท่านั้นที่ทำได้ ไม่ค่อยจะเห็นสุภาพสตรีเท่าไหร่นักคงจะเป็นเพราะอุปสรรคในการเข้าด่านแรกที่จะต้องมีพื้นฐานการออกฝึกงานภาคสนาม นับตั้งแต่เริ่มต้น จึงไม่ค่อยมีนักประเมินสุภาพสตรีที่จะผ่านจุดนี้ไปได้ แต่จุดเด่นของนักประเมินสตรีก็มีข้อได้เปรียบในด้านของความละเอียดอ่อนของการวิเคราะห์ข้อมูล และความรับผิดชอบระยะยาวที่เหนือกว่า โปรสเปคได้เล็งเห็นความสำคัญของนักประเมินสุภาพสตรี จึงจัดตั้ง โครงการ Lady Valuer เพื่อเป็นบันไดให้สุภาพสตรีเข้าสู่อาชีพนักประเมินได้อย่างเป็นรูปธรรมตามบันได 5 ขั้น ระยะเวลาอย่างน้อย 12 เดือนเป็นนักประเมินและอย่างน้อย 18 เดือนสามารถเข้าสอบจัดชั้นผู้ประเมินหลักได้ ทั้งนี้ขึ้นกับคุณสมบัติส่วนตัวทางด้านแบ็คกราวน์ของวุฒิการศึกษาที่จบมาของแต่ละบุคคล

  • ฟังค์ชั่นงาน เลือกทำหน้าที่ประเมินได้ทั้งในสำนักงานและการออกสำรวจประเมินราคาทรัพย์สินภาคสนามตามหน้าที่ของประเมินผู้เข้าทำงานใหม่
  • คุณสมบัติ เป็นสุภาพสตรี ที่อาจจะมีประสพการณ์ทางด้านอสังหามาก่อน เป็นผู้มีพรสวรรค์ต้องการเข้าสูอาชีพประเมินด้วยแรงบันดาลใจ
  • เงื่อนไขพิเศษ ยอมรับการมีข้อผูกพันทำงานในตำแหน่งประเมินได้ในระยะเวลา 18 เดือนหลังจากได้รับการบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ประเมิน

**คำเตือน** บริษัทไม่อาจรับประกันความสำเร็จให้กับทุกคนได้ ขึ้นอยู่กับความมุ่งมั่นตั้งใจส่วนตัวและบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธเมื่อผู้สมัครไม่ผ่านจุดทดสอบหรือแสดงความไม่รับผิดชอบได้ในทันที

บริการที่เกี่ยวข้อง

บริษัทประเมินอิสระ Independent Valuation Company Thailand

ให้บริการด้านประเมินมูลค่าทรัพย์สิน อยู่ในบัญชีรายชื่อของตลาดหลักทรัพย์และทุกสถาบันธนาคาร มุ่งมั่นที่จะรักษามาตรฐานผลงานและพัฒนาวิชาชีพประเมินมูลค่าทรัพย์สินอย่างต่อเนื่อง มุ่งหวังยกระดับมาตรฐานการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ในประเทศไทยเทียบเท่าระดับสากล ตามปรัชญาขององค์กรที่ปลูกฝังไปยังผู้ประเมินราคาในสังกัดทุกคน

บทความอื่นๆ

Follow Us

Prospec Appraisal

Top
Subscribe To Our Newsletter

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

You have Successfully Subscribed!