นักประเมินอาเซียน Asean Valuer

นักประเมินอาเซียน Asean Valuer

ฟังค์ชั่นงาน โปรสเปคมีขอบเขตทำการประเมินราคาทรัพย์สินครอบคลุมอาณาเขตประเทศอาเชี่ยน เมื่อคุณเป็นนักประเมินตามมาตรฐานกำหนด ของ Asean Valuers เรายินดีต้อนรับคุณเข้าร่วมงานกับเรา ทำหน้าที่ สำรวจตรวจสอบสภาพทรัพย์สิน วิเคราะห์โมเดลประเมินราคาทรัพย์สิน ตามมาตรฐานวิชาชีพประเมินราคา ได้ทั้งในประเทศไทยและประเทศอาเชี่ยน

คุณสมบัติ มีประสบการณ์ทำงานประเมินราคากับหน่วยงานองค์กรทางด้านประเมินราคามาแล้ว เป็นระยะเวลาหนึ่ง เป็นนักประเมินสัญชาติ พม่า ลาว กัมพูชา เวียดนาม พร้อมบรรจุทำงานในประเทศไทย

เงื่อนไขพิเศษ เริ่มต้นทำงาน กับ ProSpec ในประเทศไทยเรียนรู้ระบบงาน แล้วทำงานจนคล่องแล้ว ให้ไปประจำ ตามประเทศท้องถิ่น ในตำแหน่ง Operation และบริหาร ถ้าหากคุณ มี Skill ในเรื่องของการบริหารจัดการ
(คลิกเพื่อส่งแบบสอบถามและแนบประวัติ)

บริการที่เกี่ยวข้อง

บริษัทประเมินอิสระ Independent Valuation Company Thailand

ให้บริการด้านประเมินมูลค่าทรัพย์สิน อยู่ในบัญชีรายชื่อของตลาดหลักทรัพย์และทุกสถาบันธนาคาร มุ่งมั่นที่จะรักษามาตรฐานผลงานและพัฒนาวิชาชีพประเมินมูลค่าทรัพย์สินอย่างต่อเนื่อง มุ่งหวังยกระดับมาตรฐานการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ในประเทศไทยเทียบเท่าระดับสากล ตามปรัชญาขององค์กรที่ปลูกฝังไปยังผู้ประเมินราคาในสังกัดทุกคน

บทความอื่นๆ

Follow Us

Prospec Appraisal

Top
Subscribe To Our Newsletter

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

You have Successfully Subscribed!