ถึงแม้จะเลื่อนออกไปอีก 1 ปีก็ถือโอกาสดีเริ่มต้นก่อนเริ่มใช้งานจริง ถ้าแต่เราก็เตรียมพร้อมเสมอ

คณะทีมผู้บริหารจัดสัมนา เรื่องนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล ผ่านการ Live ถึงพนักงานทุกคน ทุกสาขา ทั่วประเทศ พร้อมจัดทีมเจ้าหน้าที่ดูเเลระบบปฎิบัติการข้อมูลโดยเฉพาะ เพื่อเตรียมความพร้อม รวมไปถึงเเนวทางการปฎิบัติในการทำงาน รักษาความปลอดภัยข้อมูล ถึงเเม้ พรบ.ฉบับนี้จะเลื่อนไปอีก 1 ปีก็ตาม เพื่อให้เป็นการกระตุ้นทุกภาคส่วนของพนักงานได้มีความตระหนักรู้ในการปรับตัวเข้าสู่โลกดิจิตอลอย่างเต็มรูปแบบต่อไป

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

บริษัทประเมินอิสระ Independent Valuation Company Thailand

ให้บริการด้านประเมินมูลค่าทรัพย์สิน อยู่ในบัญชีรายชื่อของตลาดหลักทรัพย์และทุกสถาบันธนาคาร มุ่งมั่นที่จะรักษามาตรฐานผลงานและพัฒนาวิชาชีพประเมินมูลค่าทรัพย์สินอย่างต่อเนื่อง มุ่งหวังยกระดับมาตรฐานการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ในประเทศไทยเทียบเท่าระดับสากล ตามปรัชญาขององค์กรที่ปลูกฝังไปยังผู้ประเมินราคาในสังกัดทุกคน

บทความอื่นๆ

Follow Us

Prospec Appraisal

Top
Subscribe To Our Newsletter

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

You have Successfully Subscribed!