นายหน้าฝึกหัด Training Realtor

นายหน้าฝึกหัด Training Realtor

ฟังค์ชั่นงาน เมื่อท่านคิดว่าตัวเองมีพรสวรรค์ที่จะเข้าสู่อาชีพการเป็นนายหน้าอสังหา อาชีพที่หลายคนใฝ่ฝัน รายได้อิสระไม่มีขอบเขต อยู่ในพื้นที่ท้องถิ่นที่ถนัดของตนเอง ยินดีต้อนรับมาอยู่กับเราเพื่อเข้า ทำงานเป็นตัวแทนนายหน้าอสังหาประจำพื้นที่ อำเภอจังหวัดที่กำหนด

คุณสมบัติ ยังไม่เคยมีประสบการณ์ในด้านนี้มาก่อน มีพรสวรรค์อยากเป็นนายหน้า พร้อมที่จะเรียนรู้ ก้าวเข้าสู่อาชีพนายหน้า ในรูปแบบของ Prospec เป็นผู้มีระเบียบวินัยสูง ดูแลข้อมูลตลาดในพื้นที่อย่างละเอียดถี่ถ้วน

เงื่อนไขพิเศษ ทำงานภายใต้แพลตฟอร์มของโปรสเปคใช้งานฟรี แลกกับการเก็บข้อมูลตลาด เข้าสู่ระบบรายได้ไม่จำกัดภายใต้ความสำเร็จของงาน
(คลิกเพื่อส่งแบบสอบถามและแนบประวัติ)

บริการที่เกี่ยวข้อง

บริษัทประเมินอิสระ Independent Valuation Company Thailand

ให้บริการด้านประเมินมูลค่าทรัพย์สิน อยู่ในบัญชีรายชื่อของตลาดหลักทรัพย์และทุกสถาบันธนาคาร มุ่งมั่นที่จะรักษามาตรฐานผลงานและพัฒนาวิชาชีพประเมินมูลค่าทรัพย์สินอย่างต่อเนื่อง มุ่งหวังยกระดับมาตรฐานการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ในประเทศไทยเทียบเท่าระดับสากล ตามปรัชญาขององค์กรที่ปลูกฝังไปยังผู้ประเมินราคาในสังกัดทุกคน

บทความอื่นๆ

Follow Us

Prospec Appraisal

Top
Subscribe To Our Newsletter

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

You have Successfully Subscribed!