นายหน้าอาชีพ Professional Realtor

นายหน้าอาชีพ Professional Realtor

โปรสเปคให้การสนับสนุนอาชีพนายหน้าอันทรงเกียรติ ยินดีต้อนรับนายหน้ามืออาชีพ อสังหามาอยู่กับเรา ท่านมีความเป็นมืออาชีพ เรามี ข้อมูลตลาด เครื่องมือประเมินราคาอันทันสมัย ให้ท่านได้ใช้งาน สะดวกสบาย รายได้ไม่จำกัดทำงานเป็น ตัวแทนนายหน้าอสังหาประจำพื้นที่ ตามอำเภอ เพียงหนึ่งเดียว ตามจังหวัดที่กำหนด ทำหน้าที่ในการเก็บข้อมูลตลาดซื้อขายในพื้นที่อย่างละเอียดถี่ถ้วน เราพร้อมทำงานร่วมกับนายหน้าท้องถิ่น อจท. หรือเอเจ้นท์ท้องถิ่น เพื่อร่วมใช้ฐานข้อมูลตลาดเสนอขายและให้ความรู้ในการใช้เครื่องมือประเมินราคาตามมาตรฐานสากล ร่วมกับเรา 

ฟังก์ชันงาน  เป็นนายหน้าอาชีพประจำท้องถิ่น เรียกว่า อจท. มีประสบการณ์งานอาชีพมาบ้างแล้ว ต้องการต่อยอดในด้านความรู้งานประเมินเพื่อการตั้งราคาขายทรัพย์อย่างมีประสิทธิภาพ ได้ใช้ฐานข้อมูลร่วมกับโปรสเปค รับค่าตอบแทนคอมมิสชั่นเป็นของตัวเองโดยอิสระ มีหน้าที่เก็บข้อมูลซื้อขาย หรือเสนอขายในพื้นที่ดูแลอย่างละเอียด ก็จะได้รับสิทธิ์การเป็น อจท.ของโปรสเปค เพิ่มความแข็งแกร่งในความเป็นเจ้า อจท.ในพื้นที่ได้อย่างมั่นใจ

คุณสมบัติ    เป็นนายหน้า อสังหา ผู้มีประสบการณ์มาแล้ว ยอมรับในระบบงานของ PROSPEC มีความขยันอดทน มีระเบียบวินัย ยินดีที่จะได้รับค่าตอบแทนตามความสำเร็จของงาน

เงื่อนไขพิเศษ  พร้อมที่จะ มาเรียนรู้ปรับความเข้าใจกับระบบงาน บริการ Agent ของ โปรสเปค ให้บริการฟรี โดยมีเงื่อนไข การ จัดการบริหารข้อมูลนำเข้าใหม่และปรับปรุงข้อมูลในพื้นที่ฟาร์มมิ่ง ที่ดูแล อย่างไม่ขาดตกบกพร่อง

บริการที่เกี่ยวข้อง

บริษัทประเมินอิสระ Independent Valuation Company Thailand

ให้บริการด้านประเมินมูลค่าทรัพย์สิน อยู่ในบัญชีรายชื่อของตลาดหลักทรัพย์และทุกสถาบันธนาคาร มุ่งมั่นที่จะรักษามาตรฐานผลงานและพัฒนาวิชาชีพประเมินมูลค่าทรัพย์สินอย่างต่อเนื่อง มุ่งหวังยกระดับมาตรฐานการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ในประเทศไทยเทียบเท่าระดับสากล ตามปรัชญาขององค์กรที่ปลูกฝังไปยังผู้ประเมินราคาในสังกัดทุกคน

บทความอื่นๆ

Follow Us

Prospec Appraisal

Top
Subscribe To Our Newsletter

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

You have Successfully Subscribed!