บริการตรวจสอบละเอียดสำหรับกิจการ

โดยปกติเมื่อมีการประเมินราคากิจการ ก็จะมีการ ตรวจสอบอย่างละเอียด(Due Diligence) ในชั้นของรายการทางบัญชีและการเงินอยู่แล้วเมื่อลูกค้าเลือกใช้การประเมินราคาโดยวิธี Adjust Book เป็นวิธีหนึ่งนอกจากวิธีรายได้ของกิจการ โดยการที่ผู้ประเมินร่วมในระดับ Auditor จะเข้ามาให้ความเห็นเกี่ยวกับ Transaction ทางบัญชีที่ผู้เกี่ยวข้องควรรับทราบ แต่เมื่อลูกค้าต้องการเจาะลึกในเพื่อทราบในด้านอื่นที่ต้องให้มั่นใจก็สามารถทำได้ในการ เข้าร่วมทุนในกิจการ แบบ Merger or Take Over ที่มีผู้มีส่วนได้เสียมาเกี่ยวข้อง ในหลายปาร์ตี้ ในการทำ Due diligence คู่กับงานประเมินกิจการนั้นโดยปกติเราจะตรวจสอบ สัญญาต่างๆ ที่มีผลต่อรายได้ของกิจการ และผลภาระผูกพันที่มีทางด้าน ค่าใช้จ่าย ตลอดจน ผลผูกพันที่มีต่อ ทรัพย์สินทุกรายการ สิทธิเรียกร้องที่อาจมี คดีความที่มีการฟ้องร้องในศาลหรืออาจจะถูกฟ้องร้อง ในระดับของบริษัทจำกัดหรือ ลึกลงไปถึงระดับผู้ถือหุ้นและกรรมการชุดปัจจุบัน และในอดีตย้อนไป ที่ต้องการทราบมูลค่าความเสียหายที่ต้องตั้งกันสำรองทางบัญชีเอาไว้ กรณีที่ต้องการทราบ มากไปกว่านี้เช่นผลกระทบข้อกฎหมายของรัฐ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทางด้านมวลชน เป็นกรณีที่ลูกค้าต้องการทราบเป็นพิเศษก็สามารถทำได้

บริการตรวจนับทรัพย์สินในชั้นละเอียด แบบ 100% ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของบริการจัดทำ Due Diligence ในเรื่องของการตรวจนับเพื่อการส่งมอบทรัพย์สินในการเริ่มต้นของการทำ M&A เช่นเดียวกัน

บริการที่เกี่ยวข้อง

บริษัทประเมินอิสระ Independent Valuation Company Thailand

ให้บริการด้านประเมินมูลค่าทรัพย์สิน อยู่ในบัญชีรายชื่อของตลาดหลักทรัพย์และทุกสถาบันธนาคาร มุ่งมั่นที่จะรักษามาตรฐานผลงานและพัฒนาวิชาชีพประเมินมูลค่าทรัพย์สินอย่างต่อเนื่อง มุ่งหวังยกระดับมาตรฐานการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ในประเทศไทยเทียบเท่าระดับสากล ตามปรัชญาขององค์กรที่ปลูกฝังไปยังผู้ประเมินราคาในสังกัดทุกคน

บทความอื่นๆ

Follow Us

Prospec Appraisal

Top
Subscribe To Our Newsletter

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

You have Successfully Subscribed!