ประเมินทรัพย์สินเพื่อกิจการ

ขอบเขตของทรัพย์สินของกิจการนั้นมีหลากหลายประเภท ซึ่งจะมองทั้งองค์รวมของกิจการก็คือการประเมินราคาของกิจการทั้งหมด หรือ Business Valuation หรือมองไปที่ทรัพย์สินแยกเป็นรายการก็ได้ ดังนั้นการประเมินราคาทรัพย์สินในกิจการจึงขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์การนำไปใช้ และประเภททรัพย์ที่จะทำการประเมิน

Our MENTIONS
ประเมินราคาแฟรนไชส์

ประเมินราคาแฟรนไชส์

ประเมินราคาหอพักอพาร์ทเม้นท์ : หอพักอพาร์ทเม้นท์หรือแมนชั่นเป็นอาคารพักอาศัยรวมประเภทหนึ่งในกฎหมายไทย ประเด็นที่ควรพิจารณาทางข้อกฎหมาย เบื้องต้นคือ จำนวนห้องพัก การขออนุญาตก่อสร้าง…

อ่านเพิ่มเติม »
ประเมินมูลค่ากิจการ

ประเมินมูลค่ากิจการ

ประเมินราคาหอพักอพาร์ทเม้นท์ : หอพักอพาร์ทเม้นท์หรือแมนชั่นเป็นอาคารพักอาศัยรวมประเภทหนึ่งในกฎหมายไทย ประเด็นที่ควรพิจารณาทางข้อกฎหมาย เบื้องต้นคือ จำนวนห้องพัก การขออนุญาตก่อสร้าง…

อ่านเพิ่มเติม »

บริการตรวจสอบละเอียดสำหรับกิจการ

โดยปกติเมื่อมีการประเมินราคากิจการ ก็จะมีการ ตรวจสอบอย่างละเอียด(Due Diligence) ในชั้นของรายการทางบัญชีและการเงินอยู่แล้วเมื่อลูกค้าเลือกใช้การประเมินราคาโดยวิธี Adjust Book

อ่านเพิ่มเติม »

ประเมินราคาบัญชีลูกค้า

ฐานข้อมูลลูกค้าหรือบัญชีลูกค้าเป็นสิ่งที่มีคุณค่าอย่างมหาศาลขององค์กรธุรกิจ การที่องค์กรแม้ไม่มีทรัพย์สินมีตัวตนที่จับต้องได้มากนัก แต่เหตุใดจึงมีผู้สนใจอยากร่วมทุนหรืออยากจะเข้าเทคโอเวอร์

อ่านเพิ่มเติม »

ประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประกอบรายงานการปันส่วนราคาซื้อ

เพื่อประกอบการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2558) เมื่อกิจการมีโอกาสเข้าซื้อหรือมีการควบรวมกิจการ ในหลายเหตุการณ์ราคาซื้อขายโดยรวมจะมีมูลค่าที่สูงกว่าทรัพย์สินที่บันทึกบัญชี

อ่านเพิ่มเติม »
ประเมินราคาทรัพย์สินภายในกิจการ

ประเมินราคาทรัพย์สินภายในกิจการ

ทรัพย์สินที่มีการบันทึกเอาไว้ในบัญชี ของกิจการหรือของบริษัทในรายการหมวดทรัพย์สิน ซึ่งก็จะประกอบไปด้วย ทรัพย์สินที่มีตัวตนและไม่มีตัวตนก็ได้ มีโอกาสที่จะนำออกมา

อ่านเพิ่มเติม »
Top