บริการผู้ช่วย Non Bank

การให้บริการสินเชื่อไม่ว่าจะเป็นองค์กรขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ ก็จะมีอัตราการแข่งขันที่สูงทั้งการให้บริการภายในและตลาดภายนอก การให้บริการของสถาบัน non Bank  ก็มีความจำเป็นต้องแข่งขันในการที่สินเชื่อจะทำงานได้ในหลายๆฟังก์ชัน ในคนคนเดียวในเวลาอันจำกัดขณะที่จะต้องบริการความต้องการด่วนของลูกค้าจึงเป็นไปได้ยาก ทั้งมีความล่าช้าและโอกาสผิดพลาดสูงเป็นความเสี่ยงเสียหายติดตัวพนักงาน  ดังนั้น บริการผู้ช่วยสินเชื่อ ในด้านของการประเมินราคาทรัพย์สินและการจดทะเบียนนิติกรรมจำนอง ของกลุ่ม Prospec จึงสามารถตอบโจทย์นี้ได้ จะทำให้เจ้าหน้าที่สินเชื่อมีเวลาในการประสานงานปรับบทบาทเป็นผู้อำนวยสินเชื่อได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ


บริการที่เกี่ยวข้อง

บริษัทประเมินอิสระ Independent Valuation Company Thailand

ให้บริการด้านประเมินมูลค่าทรัพย์สิน อยู่ในบัญชีรายชื่อของตลาดหลักทรัพย์และทุกสถาบันธนาคาร มุ่งมั่นที่จะรักษามาตรฐานผลงานและพัฒนาวิชาชีพประเมินมูลค่าทรัพย์สินอย่างต่อเนื่อง มุ่งหวังยกระดับมาตรฐานการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ในประเทศไทยเทียบเท่าระดับสากล ตามปรัชญาขององค์กรที่ปลูกฝังไปยังผู้ประเมินราคาในสังกัดทุกคน

บทความอื่นๆ

Follow Us

Prospec Appraisal

Top
Subscribe To Our Newsletter

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

You have Successfully Subscribed!