บริการสังคมโปรสเปค CSR Prosec

CSR

บริการสังคมของโปรสเปค ในฐานะที่มีองค์ความรู้ทางด้านประเมินราคาทรัพย์สินเป็นพื้นฐานและข้อมูลประเมินราคาในตลาดอสังหาริมทรัพย์จำนวนมากและยาวนาน ถึงเวลาที่จะแบ่งปันประโยชน์บางส่วนให้แก่สังคม ในด้านการผลิตบุคคลากรและการเปิดโอกาสสร้างบุคคลากรเข้าสู่วิชาชีพประเมินและนายหน้า นอกจากนี้การแบ่งปันข้อมูลการประเมินราคาเพื่อการสืบค้นให้กับประชาชนเพื่อใช้ประโยชน์ในการวางแผนทรัพย์สิน จึงเป็นส่วนหนึ่งของบริการสังคมจากเราโปรสเปค

บริการที่เกี่ยวข้อง

บริษัทประเมินอิสระ Independent Valuation Company Thailand

ให้บริการด้านประเมินมูลค่าทรัพย์สิน อยู่ในบัญชีรายชื่อของตลาดหลักทรัพย์และทุกสถาบันธนาคาร มุ่งมั่นที่จะรักษามาตรฐานผลงานและพัฒนาวิชาชีพประเมินมูลค่าทรัพย์สินอย่างต่อเนื่อง มุ่งหวังยกระดับมาตรฐานการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ในประเทศไทยเทียบเท่าระดับสากล ตามปรัชญาขององค์กรที่ปลูกฝังไปยังผู้ประเมินราคาในสังกัดทุกคน

บทความอื่นๆ

Follow Us

Prospec Appraisal

Top
Subscribe To Our Newsletter

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

You have Successfully Subscribed!