ประเมินราคาโครงการคอนโดมิเนียม

ประเมินราคาโครงการคอนโดมิเนียม

แบ่งเป็น 2 กรณีคือ เพื่อทราบ ค่าพัฒนาโครงการ เพื่อขอสินเชื่อพัฒนาโครงการ และ เพื่อทราบ ราคาหน่วยย่อย เพื่อสนับสนุนสินเชื่อ Post Finance ให้กับ ลูกค้าผู้ซื้อ

กรณีที่ 1 จึง เป็นการประเมินในระหว่างการก่อสร้างอาคารทั้งหลัง ใช้วิธีต้นทุนในการสรุปราคา
กรณีที่ 2 Post Finance เมื่อ Unit ขาย ใกล้จะเสร็จหรือเสร็จแล้ว ก็จะประเมินราคาตามราคาตลาดซื้อขายเป็นรายยูนิตแต่ละแบบไป

เอกสารที่ใช้ประกอบการประเมินราคาได้แก่ แบบแปลนอาคารและ BOQ และ แบบแปลนของ ยูนิตขาย

บริการที่เกี่ยวข้อง

บริษัทประเมินอิสระ Independent Valuation Company Thailand

ให้บริการด้านประเมินมูลค่าทรัพย์สิน อยู่ในบัญชีรายชื่อของตลาดหลักทรัพย์และทุกสถาบันธนาคาร มุ่งมั่นที่จะรักษามาตรฐานผลงานและพัฒนาวิชาชีพประเมินมูลค่าทรัพย์สินอย่างต่อเนื่อง มุ่งหวังยกระดับมาตรฐานการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ในประเทศไทยเทียบเท่าระดับสากล ตามปรัชญาขององค์กรที่ปลูกฝังไปยังผู้ประเมินราคาในสังกัดทุกคน

บทความอื่นๆ

Follow Us

Prospec Appraisal

Top
Subscribe To Our Newsletter

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

You have Successfully Subscribed!