ผู้จัดการคอนเทนท์ Content Manager

ผู้จัดการคอนเทนท์ Content Manager

ฟังค์ชั่นงาน ในโลกยุคดิจิตอลเราต้องมีการสื่อสารกับลูกค้าของเราอยู่ตลอดเวลา การสร้างสื่อ และบทความที่มีความน่าสนใจ ให้ทันกับเหตุการณ์ปัจจุบันและเป็น เรื่องเฉพาะทางด้านอสังหาริมทรัพย์จึงต้องมีผู้ create บทความ ขึ้นมาอย่างทันสมัยและต่อเนื่อง รับประกันได้ว่าเราติดตลาดหน้า 1 ของ Google ตลอด จึงต้องมีการนำเสนอข่าว หรือคอนเทนต์ที่ เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ ตามสภาพเหตุการณ์ปัจจุบันของตลาด รูปแบบของการนำเสนอข่าวสารงานวิจัย ที่อยู่ในความสนใจของประชาชน ตลอดจนกิจกรรมของเราให้สู่สายตาของลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ

คุณสมบัติ เป็นผู้มีแบคกราวน์ การศึกษามาทางด้านอสังหาริมทรัพย์โดยตรง หรือพื้นฐาน ประสบการณ์ ทางด้านอสังหาริมทรัพย์

เงื่อนไขพิเศษ รายได้จากเงินเดือนประจำและโบนัส หรือจากการนำเสนอตัวชี้วัด พร้อมที่จะร่วมงานตามมาตรฐานของโปรสเปค
(คลิกเพื่อส่งแบบสอบถามและแนบประวัติ)

บริการที่เกี่ยวข้อง

บริษัทประเมินอิสระ Independent Valuation Company Thailand

ให้บริการด้านประเมินมูลค่าทรัพย์สิน อยู่ในบัญชีรายชื่อของตลาดหลักทรัพย์และทุกสถาบันธนาคาร มุ่งมั่นที่จะรักษามาตรฐานผลงานและพัฒนาวิชาชีพประเมินมูลค่าทรัพย์สินอย่างต่อเนื่อง มุ่งหวังยกระดับมาตรฐานการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ในประเทศไทยเทียบเท่าระดับสากล ตามปรัชญาขององค์กรที่ปลูกฝังไปยังผู้ประเมินราคาในสังกัดทุกคน

บทความอื่นๆ

Follow Us

Prospec Appraisal

Top
Subscribe To Our Newsletter

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

You have Successfully Subscribed!