ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ Product Manager

ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ Product Manager

ฟังค์ชั่นงาน การบริการและความต้องการของลูกค้า ถึงขั้น สูงสุด ความรู้และประสบการณ์เฉพาะด้านจึงจำเป็นต้องนำมา Apply ให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด ต่อลูกค้า ผู้มีความรู้เฉพาะด้าน ตามประเภท Property จึงเป็นที่ต้องการของเรา เพื่อ จัดทำรายงาน ประเมิน วิเคราะห์วิจัย โฟกัสไปที่ เฉพาะเซคเตอร์ของอสังหาริมทรัพย์ ตามความชำนาญเฉพาะด้าน เช่น industrial Office Hospitality Residential เป็นต้น

คุณสมบัติ จบการศึกษาสายตรงทางด้านอสังหา มีประสบการณ์สายงานประเมิน งานวิจัย งานเอเจนซี่ทางด้านอสังหาริมทรัพย์มาแล้ว

เงื่อนไขพิเศษ ยินยอมรับรู้เรื่องราวตามมาตรฐานการทำงานของโปรสเปค รายได้จากเงินเดือนประจำและหรือจากIncentiveตามแผนธุรกิจจากการนำเสนอของผู้จัดการ
(คลิกเพื่อส่งแบบสอบถามและแนบประวัติ)

บริการที่เกี่ยวข้อง

บริษัทประเมินอิสระ Independent Valuation Company Thailand

ให้บริการด้านประเมินมูลค่าทรัพย์สิน อยู่ในบัญชีรายชื่อของตลาดหลักทรัพย์และทุกสถาบันธนาคาร มุ่งมั่นที่จะรักษามาตรฐานผลงานและพัฒนาวิชาชีพประเมินมูลค่าทรัพย์สินอย่างต่อเนื่อง มุ่งหวังยกระดับมาตรฐานการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ในประเทศไทยเทียบเท่าระดับสากล ตามปรัชญาขององค์กรที่ปลูกฝังไปยังผู้ประเมินราคาในสังกัดทุกคน

บทความอื่นๆ

Follow Us

Prospec Appraisal

Top
Subscribe To Our Newsletter

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

You have Successfully Subscribed!