ผู้จัดการ(ผู้บริหาร)งานประเมิน Valuation Dep Manager

ผู้จัดการ(ผู้บริหาร)งานประเมิน Valuation Dep Manager

ฟังค์ชั่นงาน เป็นผู้บริหารหน่วยงานประเมิน ดูแลทีมงาน ซึ่งเป็น ผู้ประเมิน ทำหน้าที่จัดการบริหาร ให้ได้ทั้ง คุณภาพงานตามมาตรฐานวิชาชีพและปริมาณงาน ในเชิงธุรกิจ

คุณสมบัติ มีประสบการณ์ทางด้าน การประเมินมาก่อน รับผิดชอบทีมงาน มีความเป็น leadership รับแรงกดดันในเรื่องของเป้าหมาย ปริมาณงาน รายได้ และ SLA

เงื่อนไขพิเศษ มีรายได้ประจำและอินเซนทีฟจากการ บริหารทีมเมื่อผลงานสูงกว่าเป้าหมาย รับสิทธิ์บินไกลไปเที่ยวต่างประเทศทุกปี
(คลิกเพื่อส่งแบบสอบถามและแนบประวัติ)

บริการที่เกี่ยวข้อง

บริษัทประเมินอิสระ Independent Valuation Company Thailand

ให้บริการด้านประเมินมูลค่าทรัพย์สิน อยู่ในบัญชีรายชื่อของตลาดหลักทรัพย์และทุกสถาบันธนาคาร มุ่งมั่นที่จะรักษามาตรฐานผลงานและพัฒนาวิชาชีพประเมินมูลค่าทรัพย์สินอย่างต่อเนื่อง มุ่งหวังยกระดับมาตรฐานการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ในประเทศไทยเทียบเท่าระดับสากล ตามปรัชญาขององค์กรที่ปลูกฝังไปยังผู้ประเมินราคาในสังกัดทุกคน

บทความอื่นๆ

Follow Us

Prospec Appraisal

Top
Subscribe To Our Newsletter

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

You have Successfully Subscribed!