ผู้ตรวจงานประเมิน Senior QC Valuer

ผู้ตรวจงานประเมิน Senior QC Valuer

ฟังค์ชั่นงาน หน้าที่ตรวจงานประเมินให้มีคุณภาพ ทำหน้าที่ QC จากงานของผู้ประเมินที่ส่งเข้ามา ตรวจจับความบกพร่องหรือไม่ตรงตามมาตรฐานวิชาชีพทำการปรับปรุงแก้ไข ด้วยตัวเองได้เมื่อเร่งด่วน จัดการ บรีฟหรืออบรมผู้ประเมินที่ยังไม่เข้าใจ ได้อย่างเป็นระบบ

คุณสมบัติ มีประสบการณ์งานประเมินมาก่อน มีความรู้มาตรฐานการประเมิน ครบเครื่องมีความสามารถในการทำงานภายใต้กรอบ SLA อันจำกัด ชอบการถ่ายทอดความรู้ให้กับคนรอบข้าง

เงื่อนไขพิเศษ มีรายได้เป็นเงินเดือนประจำ ค่าเคสตรวจงาน และโบนัสประจำปี
(คลิกเพื่อส่งแบบสอบถามและแนบประวัติ)

บริการที่เกี่ยวข้อง

บริษัทประเมินอิสระ Independent Valuation Company Thailand

ให้บริการด้านประเมินมูลค่าทรัพย์สิน อยู่ในบัญชีรายชื่อของตลาดหลักทรัพย์และทุกสถาบันธนาคาร มุ่งมั่นที่จะรักษามาตรฐานผลงานและพัฒนาวิชาชีพประเมินมูลค่าทรัพย์สินอย่างต่อเนื่อง มุ่งหวังยกระดับมาตรฐานการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ในประเทศไทยเทียบเท่าระดับสากล ตามปรัชญาขององค์กรที่ปลูกฝังไปยังผู้ประเมินราคาในสังกัดทุกคน

บทความอื่นๆ

Follow Us

Prospec Appraisal

Top
Subscribe To Our Newsletter

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

You have Successfully Subscribed!