ผู้วิเคราะห์โครงการทางการเงิน Project Financial Analyst

ผู้วิเคราะห์โครงการทางการเงิน Project Financial Analyst

ฟังค์ชั่นงาน ทำหน้าที่วิเคราะห์ศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงินของโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และการจัดทำแผนธุรกิจโครงการและองค์กร ควบคู่ไปกับงานประเมินราคาทรัพย์สินประเภททรัพย์สินใช้การคำนวณรายได้

คุณสมบัติ จบการศึกษาทางด้านการเงินการธนาคาร เศรษฐศาสตร์ ชอบการวิเคราะห์โมเดลตัวเลขและการบรรยายเชิงพรรณาได้คล่อง มีประสบการณ์สายตรง จะได้รับการ พิจารณา

เงื่อนไขพิเศษ รายได้จากเงินเดือนประจำ ค่าเคสงาน และโบนัสประจำปี หรือตามตกลงเป็นรายโปรเจค
(คลิกเพื่อส่งแบบสอบถามและแนบประวัติ)

บริการที่เกี่ยวข้อง

บริษัทประเมินอิสระ Independent Valuation Company Thailand

ให้บริการด้านประเมินมูลค่าทรัพย์สิน อยู่ในบัญชีรายชื่อของตลาดหลักทรัพย์และทุกสถาบันธนาคาร มุ่งมั่นที่จะรักษามาตรฐานผลงานและพัฒนาวิชาชีพประเมินมูลค่าทรัพย์สินอย่างต่อเนื่อง มุ่งหวังยกระดับมาตรฐานการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ในประเทศไทยเทียบเท่าระดับสากล ตามปรัชญาขององค์กรที่ปลูกฝังไปยังผู้ประเมินราคาในสังกัดทุกคน

บทความอื่นๆ

Follow Us

Prospec Appraisal

Top
Subscribe To Our Newsletter

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

You have Successfully Subscribed!