พนักงานการตลาดดิจิตอล Digital Marketing

พนักงานการตลาดดิจิตอล Digital Marketing

ฟังค์ชั่นงาน เมื่อโลก ธุรกิจเปลี่ยนแปลงไปเป็น ยุคดิจิตอล ฝ่ายการตลาดของเราก็ต้องปรับตัวตาม ไปเป็น Marketing Digital ด้วย การตลาดแนวใหม่ เป็นการขายของบนโลก ออนไลน์ ของคนรุ่นใหม่ ผสมผสานกับองค์ความรู้ ทางด้านประเมินราคารุ่นลายครามที่มีอยู่แล้ว คอยซัพพอร์ต ให้กับ New Gen มาประจบกันอย่างเหมาะเจาะทำหน้าที่ ในแนวของการตลาดออนไลน์ Digital ในด้านของงานประเมินราคาและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องตามสื่อออนไลน์ต่างๆ กลุ่มเป้าหมายเป็นแบบ B2B และ B2C   

คุณสมบัติ  มีสัญชาตญาณของนักการตลาด มีความตื่นตัว Alert กับ ตลาดที่เปลี่ยนแปลง ทำงานได้ทุกสถานการณ์ทุกสถานที่ ยึดเอาเป้าหมายเป็นตัวตั้งไม่ยึดติดกับกรอบเวลา มี background ทางด้าน อสังหาริมทรัพย์มาก่อนจะดีมาก

เงื่อนไขพิเศษ พร้อมที่จะเรียนรู้ งานทางด้านประเมินราคาทรัพย์สิน ตามมาตรฐานของโปรสเปค เพื่อต่อยอดผลิตภัณฑ์ ได้อย่าง แอ๊ดว้านซ์ รายได้เงินเดือนประจำบวก ค่าคอมมิชชั่น จากผลิตภัณฑ์ที่กำหนด

(คลิกเพื่อส่งแบบสอบถามและแนบประวัติ)

บริการที่เกี่ยวข้อง

บริษัทประเมินอิสระ Independent Valuation Company Thailand

ให้บริการด้านประเมินมูลค่าทรัพย์สิน อยู่ในบัญชีรายชื่อของตลาดหลักทรัพย์และทุกสถาบันธนาคาร มุ่งมั่นที่จะรักษามาตรฐานผลงานและพัฒนาวิชาชีพประเมินมูลค่าทรัพย์สินอย่างต่อเนื่อง มุ่งหวังยกระดับมาตรฐานการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ในประเทศไทยเทียบเท่าระดับสากล ตามปรัชญาขององค์กรที่ปลูกฝังไปยังผู้ประเมินราคาในสังกัดทุกคน

บทความอื่นๆ

Follow Us

Prospec Appraisal

Top
Subscribe To Our Newsletter

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

You have Successfully Subscribed!