พนักงานตรวจสอบเอกสารสิทธ์ Title Documents Checker

พนักงานตรวจสอบเอกสารสิทธ์ Title Documents Checker

ฟังค์ชั่นงาน การที่เราเป็นองค์กรประเมินราคาทรัพย์สินจึงต้อง มีบริการ เอกสารสิทธิ์ ต้นฉบับที่ หน่วยงาน ราชการ ทำหน้าที่ในการตรวจสอบเอกสารสิทธิ์กับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องได้แก่ กรมที่ดิน กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมการขนส่งทางบก กรมเจ้าท่า กรมการบินพาณิชย์ เป็นต้น 

คุณสมบัติ เป็นหน่วยเคลื่อนที่เร็ว ใช้จักรยานยนต์ได้คล่องตัว มีความรู้และประสบการณ์ในการติดต่อหน่วยงานราชการ มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ละเอียดรอบคอบ

เงื่อนไขพิเศษ เรียนรู้ ระบบงานประเมิน ของ โปรสเปค การตรวจสอบเอกสารสิทธิ์โดยเฉพาะเอกสารสิทธิ์ที่ดินกับระบบของเราจนมีความเข้าใจอย่างชัดเจน รายได้ค่าเงินเดือนประจำและค่าเคสเบี้ยเลี้ยง
(คลิกเพื่อส่งแบบสอบถามและแนบประวัติ)

บริการที่เกี่ยวข้อง

บริษัทประเมินอิสระ Independent Valuation Company Thailand

ให้บริการด้านประเมินมูลค่าทรัพย์สิน อยู่ในบัญชีรายชื่อของตลาดหลักทรัพย์และทุกสถาบันธนาคาร มุ่งมั่นที่จะรักษามาตรฐานผลงานและพัฒนาวิชาชีพประเมินมูลค่าทรัพย์สินอย่างต่อเนื่อง มุ่งหวังยกระดับมาตรฐานการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ในประเทศไทยเทียบเท่าระดับสากล ตามปรัชญาขององค์กรที่ปลูกฝังไปยังผู้ประเมินราคาในสังกัดทุกคน

บทความอื่นๆ

Follow Us

Prospec Appraisal

Top
Subscribe To Our Newsletter

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

You have Successfully Subscribed!