พนักงานธุรการสำนักงานใหญ่ HO Administrative

พนักงานธุรการสำนักงานใหญ่ HO Administrative

ฟังค์ชั่นงาน ทำหน้าที่ธุรการสนับสนุนงานประเมินราคาอยู่เบื้องหลัง เช่นการจัดทำเล่มรายงานตรวจพิสูจน์อักษร รายการคำนวณ ตรวจสอบสอบทานแหล่งข้อมูลที่มาของข้อมูลตลาด จัดการบริหารฐานข้อมูล ในรูปแบบของ text และเอกสาร

คุณสมบัติ เป็นผู้มีความละเอียดถี่ถ้วน มีสกิล ประสานงาน ทำงานเป็นทีมได้ รักความก้าวหน้า

เงื่อนไขพิเศษ ธุรการแอดมินของเราจะได้รับการส่งเสริมให้เข้าสู่สายวิชาชีพประเมินค่าทรัพย์สินอย่างเป็นระบบโดยการศึกษาจากงานในสายงาน และการเข้าเรียน หลักสูตรออนไลน์มี แบบทดสอบ ออกฝึกงานภาคสนาม กับประเมิน จนถึงการสนับสนุนให้ เข้าสอบจัดชั้นผู้ประเมินหลัก มีรายได้จากเงินเดือนประจำ และ เมื่อมีความสามารถขึ้นเป็น ผู้ประเมินได้ก็จะมี incentive ค่าเคส เพิ่มเติม
(คลิกเพื่อส่งแบบสอบถามและแนบประวัติ)

บริการที่เกี่ยวข้อง

บริษัทประเมินอิสระ Independent Valuation Company Thailand

ให้บริการด้านประเมินมูลค่าทรัพย์สิน อยู่ในบัญชีรายชื่อของตลาดหลักทรัพย์และทุกสถาบันธนาคาร มุ่งมั่นที่จะรักษามาตรฐานผลงานและพัฒนาวิชาชีพประเมินมูลค่าทรัพย์สินอย่างต่อเนื่อง มุ่งหวังยกระดับมาตรฐานการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ในประเทศไทยเทียบเท่าระดับสากล ตามปรัชญาขององค์กรที่ปลูกฝังไปยังผู้ประเมินราคาในสังกัดทุกคน

บทความอื่นๆ

Follow Us

Prospec Appraisal

Top
Subscribe To Our Newsletter

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

You have Successfully Subscribed!