พนักงานนิติกรรม Conveyancer

พนักงานนิติกรรม Conveyancer

ฟังค์ชั่นงาน บริการจดทะเบียนสิทธินิติกรรมในทรัพย์สินต่างๆตามหน่วยงานราชการกำกับดูแลทรัพย์นั้นๆ เช่น กรมที่ดิน กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมการขนส่งทางบก กรมเจ้าท่า กรมการบินพาณิชย์ เป็นต้น โดยได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนให้แก่ คู่นิติกรรมสัญญา ต่อหน้าเจ้าพนักงาน เช่น ผู้ขายกับผู้ซื้อ ผู้กู้กับผู้ให้กู้ เป็นต้น  

คุณสมบัติ เป็นผู้มีความรู้แบคกราวนด์การศึกษาด้านนิติศาสตร์ หรือถ้ามีประสบการณ์ทางด้านจดทะเบียนนิติกรรมมาก่อน สามารถทำตัวเป็นหน่วยเคลื่อนที่เร็ว ใช้รถยนต์ส่วนตัวและรถจักรยานยนต์ได้คล่อง  มีมนุษย์สัมพันธ์ดีในการติดต่อหน่วยงานราชการ ละเอียดรอบคอบในการตรวจตราเอกสาร มีความรับผิดชอบสูงในแง่ของการทำนิติกรรมไม่ครบถ้วนตามเงื่อนไขอาจมีความเสียหายตามภายหลัง

เงื่อนไขพิเศษ ยอมรับการเรียนรู้ในระบบงานของโปรสเปค โดยเฉพาะระบบงานนิติกรรม สามารถเลือกอยู่ตามพื้นที่ต่างจังหวัดได้ ทำงานภายใต้ระบบจัดการแอพพลิเคชั่น ได้ทั้งการอยู่ในระบบเงินเดือนและค่าตอบแทนเฉพาะราย มีการค้ำประกันค่าเสียหายเมื่อทำนิติกรรมไม่ครบถ้วน
(คลิกเพื่อส่งแบบสอบถามและแนบประวัติ)

บริการที่เกี่ยวข้อง

บริษัทประเมินอิสระ Independent Valuation Company Thailand

ให้บริการด้านประเมินมูลค่าทรัพย์สิน อยู่ในบัญชีรายชื่อของตลาดหลักทรัพย์และทุกสถาบันธนาคาร มุ่งมั่นที่จะรักษามาตรฐานผลงานและพัฒนาวิชาชีพประเมินมูลค่าทรัพย์สินอย่างต่อเนื่อง มุ่งหวังยกระดับมาตรฐานการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ในประเทศไทยเทียบเท่าระดับสากล ตามปรัชญาขององค์กรที่ปลูกฝังไปยังผู้ประเมินราคาในสังกัดทุกคน

บทความอื่นๆ

Follow Us

Prospec Appraisal

Top
Subscribe To Our Newsletter

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

You have Successfully Subscribed!