พนักงานบริหารข้อมูล Database Admistrator

พนักงานบริหารข้อมูล Database Admistrator

ฟังค์ชั่นงาน เป็นผู้ตรวจทานข้อมูล คนแนะนำเข้าระบบ มีการจัดการชำระล้าง Cleansing ข้อมูล ให้มีประสิทธิภาพไม่เป็นขยะ มีความรู้พื้นฐานทางด้านสถิติ     

คุณสมบัติ  มีความรู้พื้นฐานทางด้าน Data information จัดการระบบ Big Data ทางด้านอสังหาริมทรัพย์  

เงื่อนไขพิเศษ ผู้มีความรู้พื้นฐาน ทางด้านสถิติประยุกต์ จะได้รับการพิจารณาพิเศษสามารถ รันสมการเส้นตรง อนุกรมเวลา หรือ Time Series Regression ได้  รายได้จากเงินเดือนประจำ และโบนัสประจำปี 

(คลิกเพื่อส่งแบบสอบถามและแนบประวัติ)

บริการที่เกี่ยวข้อง

บริษัทประเมินอิสระ Independent Valuation Company Thailand

ให้บริการด้านประเมินมูลค่าทรัพย์สิน อยู่ในบัญชีรายชื่อของตลาดหลักทรัพย์และทุกสถาบันธนาคาร มุ่งมั่นที่จะรักษามาตรฐานผลงานและพัฒนาวิชาชีพประเมินมูลค่าทรัพย์สินอย่างต่อเนื่อง มุ่งหวังยกระดับมาตรฐานการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ในประเทศไทยเทียบเท่าระดับสากล ตามปรัชญาขององค์กรที่ปลูกฝังไปยังผู้ประเมินราคาในสังกัดทุกคน

บทความอื่นๆ

Follow Us

Prospec Appraisal

Top
Subscribe To Our Newsletter

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

You have Successfully Subscribed!