พนักงานเขียนแบบ VISIO Draftman

พนักงานเขียนแบบ VISIO Draftman

ฟังค์ชั่นงาน หน้าที่บริการงานเขียนแบบให้กับผู้ประเมินซึ่งเป็นผู้ Inspect ทำต้นร่างที่หน้างานได้แก่ Point GPS ต้นร่างแปลนAs Builtอาคาร แผนที่ผังบริเวณ นอกจากการเขียนสวยแล้วยังทำหน้าที่ตรวจทานกับขนาดเนื้อที่ ระยะตามโฉนด กับตัวอาคารมีความเหมาะสมกัน ไม่ให้เกิดกรณีอาคารล้นหรือคร่อมออกไปนอกที่ดิน     

คุณสมบัติ ใช้โปรแกรม Visio ได้คล่อง มีความรู้เรื่องการเขียนแปลนอาคาร ผังบริเวณอาคาร สามารถแปลงขนาดรูปแผนที่ที่ดินให้ยืดหยุ่นทุกเสกล มีความเข้าใจ GIS เป็นพื้นฐานมาบ้าง

เงื่อนไขพิเศษ พร้อมที่จะเรียนรู้ในระบบงานประเมินของ โปรสเปค รายได้จากเงินเดือน ประจำและค่าเคสงาน 

(คลิกเพื่อส่งแบบสอบถามและแนบประวัติ)

บริการที่เกี่ยวข้อง

บริษัทประเมินอิสระ Independent Valuation Company Thailand

ให้บริการด้านประเมินมูลค่าทรัพย์สิน อยู่ในบัญชีรายชื่อของตลาดหลักทรัพย์และทุกสถาบันธนาคาร มุ่งมั่นที่จะรักษามาตรฐานผลงานและพัฒนาวิชาชีพประเมินมูลค่าทรัพย์สินอย่างต่อเนื่อง มุ่งหวังยกระดับมาตรฐานการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ในประเทศไทยเทียบเท่าระดับสากล ตามปรัชญาขององค์กรที่ปลูกฝังไปยังผู้ประเมินราคาในสังกัดทุกคน

บทความอื่นๆ

Follow Us

Prospec Appraisal

Top
Subscribe To Our Newsletter

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

You have Successfully Subscribed!