พนักงานโครงข่าย IT Network IT Staff

พนักงานโครงข่าย IT Network IT Staff

ฟังค์ชั่นงาน ดูแล โครงข่าย คอมพิวเตอร์ ในสำนักงานและ On Cloud จัดการประสานงานกับผู้ให้บริการภายนอก และระบบความปลอดภัย     

คุณสมบัติ มีความรับผิดชอบสูง ทั้ง งานในเวลาและนอกเวลา ซึ่งอาจมีปัญหาในระบบเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา

เงื่อนไขพิเศษ จะทำแผน จัดการ เหตุฉุกเฉิน BCP ที่จะทำให้งานบริการลูกค้าไม่สะดุดหยุดลง ซักซ้อมแผน กับทีมงานด้วยความสม่ำเสมอ ทั้งทีมงานภายในและภายนอกฝ่าย มีรายได้จากเงินเดือนประจำและโบนัส 

(คลิกเพื่อส่งแบบสอบถามและแนบประวัติ)

บริการที่เกี่ยวข้อง

บริษัทประเมินอิสระ Independent Valuation Company Thailand

ให้บริการด้านประเมินมูลค่าทรัพย์สิน อยู่ในบัญชีรายชื่อของตลาดหลักทรัพย์และทุกสถาบันธนาคาร มุ่งมั่นที่จะรักษามาตรฐานผลงานและพัฒนาวิชาชีพประเมินมูลค่าทรัพย์สินอย่างต่อเนื่อง มุ่งหวังยกระดับมาตรฐานการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ในประเทศไทยเทียบเท่าระดับสากล ตามปรัชญาขององค์กรที่ปลูกฝังไปยังผู้ประเมินราคาในสังกัดทุกคน

บทความอื่นๆ

Follow Us

Prospec Appraisal

Top
Subscribe To Our Newsletter

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

You have Successfully Subscribed!