สถาบันธนาคาร

โปรสเปค ให้บริการด้านประเมินมูลค่าทรัพย์สิน อยู่ในบัญชีรายชื่อของตลาดหลักทรัพย์และ สถาบันการเงิน ได้แก่

1.บริษัทประเมิน ธอส./บริษัทประเมิน อาคารสงเคราะห์

2.บริษัทประเมินออมสิน

3.บริษัทประเมิน SME

4.บริษัทประเมิน ธกส./บริษัทประเมิน ธนาคารเพื่อการเกษตร

5.บริษัทประเมิน อิสลาม/บริษัทประเมิน กรุงไทย/ประเมินราคากรุงไทย

6.บริษัทประเมิน ธนาคารกรุงเทพ/ บริษัทประเมิน BBL

7.บริษัทประเมิน ไทยพาณิชย์

8.บริษัทประเมิน กสิกร

9.บริษัทประเมิน กรุงศรีอยุธยา

10.บริษัทประเมิน UOB/บริษัทประเมิน ยูโอบี

11.บริษัทประเมิน CIMB

12.บริษัทประเมิน กลต

13.บริษัทประเมิน ไทยเครดิต

14.บริษัทประเมิน เกียรตินาคิน

15.บริษัทประเมิน ทหารไทยธนชาติ/บริษัทประเมิน ttb

16.บริษัทประเมิน ICBC

17.บริษัทประเมิน ICBC

18.บริษัทประเมิน เมกาสากล

19.บริษัทประเมิน แลนด์แอนด์เฮาส์

20.บริษัทประเมิน ทิสโก้

21.บริษัทประเมิน สแตนดาร์ดชาร์เตอร์

22.บริษัทประเมิน คปภ

บริการที่เกี่ยวข้อง

บริษัทประเมินอิสระ Independent Valuation Company Thailand

ให้บริการด้านประเมินมูลค่าทรัพย์สิน อยู่ในบัญชีรายชื่อของตลาดหลักทรัพย์และทุกสถาบันธนาคาร มุ่งมั่นที่จะรักษามาตรฐานผลงานและพัฒนาวิชาชีพประเมินมูลค่าทรัพย์สินอย่างต่อเนื่อง มุ่งหวังยกระดับมาตรฐานการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ในประเทศไทยเทียบเท่าระดับสากล ตามปรัชญาขององค์กรที่ปลูกฝังไปยังผู้ประเมินราคาในสังกัดทุกคน

บทความอื่นๆ

Follow Us

Prospec Appraisal

Top
Subscribe To Our Newsletter

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

You have Successfully Subscribed!