หนังสือสรุปราคา Pre-Value

หนังสือสรุปราคา Pre-Value

เลขที่อ้างอิง_002

สำหรับลูกค้า ผู้มีความประสงค์อยากทราบมูลค่าทรัพย์สินเพื่อใช้ในการพิจารณาส่วนตัวโดยยังมิได้นำไปใช้ทำธุรกรรมกับบุคคลที่สาม มีรูปแบบของการนำเสนอ เป็นจดหมายนำตามรูปแบบของบริษัท

 

 

บริการที่เกี่ยวข้อง

บริษัทประเมินอิสระ Independent Valuation Company Thailand

ให้บริการด้านประเมินมูลค่าทรัพย์สิน อยู่ในบัญชีรายชื่อของตลาดหลักทรัพย์และทุกสถาบันธนาคาร มุ่งมั่นที่จะรักษามาตรฐานผลงานและพัฒนาวิชาชีพประเมินมูลค่าทรัพย์สินอย่างต่อเนื่อง มุ่งหวังยกระดับมาตรฐานการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ในประเทศไทยเทียบเท่าระดับสากล ตามปรัชญาขององค์กรที่ปลูกฝังไปยังผู้ประเมินราคาในสังกัดทุกคน

บทความอื่นๆ

Follow Us

Prospec Appraisal

Top
Subscribe To Our Newsletter

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

You have Successfully Subscribed!