หลักสูตรสร้างนักประเมินให้กับองค์กร

เมื่อองค์กรคาดหวังว่าจะสร้างหน่วยงานประเมินขึ้นมาเอง การสร้างบุคคลากรทางการประเมินราคาให้ได้ดีมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานทางวิชาชีพ จึงเป็นสิ่งจำเป็น นับตั้งแต่การเริ่มต้นทดลองงานจนถึงผ่านการทดลองงาน มีหัวข้อการเรียนภาคสนามเสมือนได้ฝึกงานกับพี่เลี้ยงจริง สอบถามอาจารย์ได้อย่างใกล้ชิด เราขอแนะนำให้ใช้ทางลัดการสร้างนักประเมินราคาแบบ Bundle องค์กร ผ่านช่องทาง Eduprop Knowledge Management Platform ที่ทันสมัย (คลิ๊กแจ้งให้เราติดต่อกลับ)

บริการที่เกี่ยวข้อง

บริษัทประเมินอิสระ Independent Valuation Company Thailand

ให้บริการด้านประเมินมูลค่าทรัพย์สิน อยู่ในบัญชีรายชื่อของตลาดหลักทรัพย์และทุกสถาบันธนาคาร มุ่งมั่นที่จะรักษามาตรฐานผลงานและพัฒนาวิชาชีพประเมินมูลค่าทรัพย์สินอย่างต่อเนื่อง มุ่งหวังยกระดับมาตรฐานการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ในประเทศไทยเทียบเท่าระดับสากล ตามปรัชญาขององค์กรที่ปลูกฝังไปยังผู้ประเมินราคาในสังกัดทุกคน

บทความอื่นๆ

Follow Us

Prospec Appraisal

Top
Subscribe To Our Newsletter

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

You have Successfully Subscribed!