หลักสูตรอบรมก้าวเข้าสู่นายหน้าอย่างมืออาชีพ

การก้าวเข้าสู่อาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ทุกคนสามารถทำได้ แต่เป็นการเป็นนายหน้าอย่างมืออาชีพไม่ใช่เรื่องง่าย นายหน้าต้องมีความรู้รอบด้าน เพื่อช่วยให้สามารถขายทรัพย์ได้อย่างรวดเร็ว การเรืยนรู้วิธีการทำงานอย่างถูกต้องพร้อมเครื่องมือช่วยในการทำงานจึงเป็นเรื่องที่สำคัญ

บริการที่เกี่ยวข้อง

บริษัทประเมินอิสระ Independent Valuation Company Thailand

ให้บริการด้านประเมินมูลค่าทรัพย์สิน อยู่ในบัญชีรายชื่อของตลาดหลักทรัพย์และทุกสถาบันธนาคาร มุ่งมั่นที่จะรักษามาตรฐานผลงานและพัฒนาวิชาชีพประเมินมูลค่าทรัพย์สินอย่างต่อเนื่อง มุ่งหวังยกระดับมาตรฐานการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ในประเทศไทยเทียบเท่าระดับสากล ตามปรัชญาขององค์กรที่ปลูกฝังไปยังผู้ประเมินราคาในสังกัดทุกคน

บทความอื่นๆ

Follow Us

Prospec Appraisal

Top
Subscribe To Our Newsletter

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

You have Successfully Subscribed!