โครงการ ProSpec CSR

โครงการ ProSpec CSR

โปรสเปคกับโครงการช่วยเหลือสังคมด้วยการผลิตนักประเมินราคาทรัพย์สินเข้าสู่อาชีพ สำหรับน้องนักศึกษาที่มี Gifted ผู้ไฝ่ฝันอยากเข้าสู่อาชีพประเมินเพื่อก้าวไปสู่เส้นทางนักลงทุนในวงการอสังหาโอกาสดี หากคุณเป็น นักศึกษา จบใหม่ยังหาอาชีพไม่ลงตัวหรือกำลังจะจบ เราพร้อมให้โอกาสเข้าสู่อาชีพนักประเมินทรัพย์สิน กับโปรสเปคด้วยหลักสูตรวิชาการและภาคสนามอย่างมีพื้นฐานเสริมทักษะที่มั่นคง ด้วยการสนับสนุนเป็นทุนการศึกษาในช่วงเวลา 2-3 เดือนของการเรียนรู้จนสามารถประกอบอาชีพเป็นนักประเมินจนถึงส่งเข้าสอบจัดชั้นเป็นผู้ประเมินหลัก เพียงแต่คุณแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจฉายแววความเป็นผู้มี Gifted ที่จะเดินหน้าสู่วงการอสังหามีความก้าวหน้าเจริญเติบโตได้หลังจากอยู่กับเราอย่างน้อย 2 ปี โดยการตอบแบบสอบถามพร้อมทั้งเล่าเรื่องแรงบันดาลใจที่จะทำให้เราเลือกคุณเข้ามาร่วมอาชีพประเมินกับโปรสเปคอย่างไม่รั้งรอหรือคุณอาจจะเป็นกลุ่มของผู้ต้องการเรียนรู้เพื่อเปิดช่องทางให้โอกาสตัวเองที่จะเลือกเดินไปอย่างอิสระโดยไม่มีออพชั่นก็สามารถทำแบบสอบถามนี้ได้

ทางลัดบริการ

ค้นหาบริการ

สนใจ

โครงการ ProSpec CSR Click

Top