เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน Finance Controller

เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน Finance Controller

ฟังค์ชั่นงาน ดูแลการจัดเก็บรายได้จากลูกค้าทั้ง B2B และ B2C กำกับดูแลงานจากทุกหน่วยงานสาขา

คุณสมบัติ มีสกิลในการกำกับดูแลตรวจสอบสถานะเงินรายได้ในแต่ละจุด ป้องปรามการนำเงินรายได้ไปใช้ส่วนตัว สามารถออกแบบสร้างสัญญานเตือนในระยะ Early State ไม่ให้เกิดการเสียหายหนัก

เงื่อนไขพิเศษ ยอมรับในการเรียนรู้พื้นฐานงานประเมินราคาตามระบบของ Prospec ไม่เข้าใจแล้วก็ย่อมที่จะติดตามตรวจสอบ เส้นทางทางการเงินได้ไม่ยาก รายได้มาจาก เงินเดือน ประจำ
(คลิกเพื่อส่งแบบสอบถามและแนบประวัติ)

บริการที่เกี่ยวข้อง

บริษัทประเมินอิสระ Independent Valuation Company Thailand

ให้บริการด้านประเมินมูลค่าทรัพย์สิน อยู่ในบัญชีรายชื่อของตลาดหลักทรัพย์และทุกสถาบันธนาคาร มุ่งมั่นที่จะรักษามาตรฐานผลงานและพัฒนาวิชาชีพประเมินมูลค่าทรัพย์สินอย่างต่อเนื่อง มุ่งหวังยกระดับมาตรฐานการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ในประเทศไทยเทียบเท่าระดับสากล ตามปรัชญาขององค์กรที่ปลูกฝังไปยังผู้ประเมินราคาในสังกัดทุกคน

บทความอื่นๆ

Follow Us

Prospec Appraisal

Top
Subscribe To Our Newsletter

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

You have Successfully Subscribed!