เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อ Purchaser

เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อ Purchaser

ฟังค์ชั่นงาน ทำหน้าที่ในการจัดซื้อ จัดการฐานข้อมูลเวนเดอร์ สโตร์ และการจัดการบริหารทรัพย์สิน การตรวจนับทรัพย์สิน

คุณสมบัติ มีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องมาก่อน มีสกิลในการใช้คอมพิวเตอร์คล่องมีความเข้าใจในการจัดการฐานข้อมูลเป็นอย่างดี

เงื่อนไขพิเศษ เรียนรู้งานประเมินค่าทรัพย์สินในระบบออนไลน์ ก่อนได้รับการบรรจุ มีรายได้จากเงินเดือนประจำ และการร่วมสำรวจตรวจนับทรัพย์สินซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของบริการของบริษัท
(คลิกเพื่อส่งแบบสอบถามและแนบประวัติ)

บริการที่เกี่ยวข้อง

บริษัทประเมินอิสระ Independent Valuation Company Thailand

ให้บริการด้านประเมินมูลค่าทรัพย์สิน อยู่ในบัญชีรายชื่อของตลาดหลักทรัพย์และทุกสถาบันธนาคาร มุ่งมั่นที่จะรักษามาตรฐานผลงานและพัฒนาวิชาชีพประเมินมูลค่าทรัพย์สินอย่างต่อเนื่อง มุ่งหวังยกระดับมาตรฐานการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ในประเทศไทยเทียบเท่าระดับสากล ตามปรัชญาขององค์กรที่ปลูกฝังไปยังผู้ประเมินราคาในสังกัดทุกคน

บทความอื่นๆ

Follow Us

Prospec Appraisal

Top
Subscribe To Our Newsletter

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

You have Successfully Subscribed!