เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี Accountant

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี Accountant

ฟังก์ชันงานดูแลระบบบัญชีที่แยกกันหน่วยงานระดับสาขา ไม่มีการวัดผล การดำเนินงานของแต่ละสาขาในระบบ profit แต่ละหน่วยงานมีเป้าหมายในการดำเนินงาน ทั้งรายรับและรายจ่าย มีการกระจายรายได้และรายจ่ายจากส่วนกลาง มีตัวชี้วัด ผลการดำเนินงาน แจ้งให้สาขาในระบบออนไลน์ มีการปิดงบเดือนทุกเดือน รายการ Balance เงินสด ทั้งระบบเป็นรายสัปดาห์

คุณสมบัติ มีพื้นฐานทางด้านบัญชีวิชาชีพ มีความละเอียดรอบคอบตรงไปตรงมาเร่งพักในการปิดงบรายสัปดาห์และรายเดือน

เงื่อนไขพิเศษยอมรับการเรียนรู้งานประเมินราคาทรัพย์สินในระบบออนไลน์ของโปรสเปคสเปค รายได้จากเงินเดือนประจำ

บริการที่เกี่ยวข้อง

บริษัทประเมินอิสระ Independent Valuation Company Thailand

ให้บริการด้านประเมินมูลค่าทรัพย์สิน อยู่ในบัญชีรายชื่อของตลาดหลักทรัพย์และทุกสถาบันธนาคาร มุ่งมั่นที่จะรักษามาตรฐานผลงานและพัฒนาวิชาชีพประเมินมูลค่าทรัพย์สินอย่างต่อเนื่อง มุ่งหวังยกระดับมาตรฐานการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ในประเทศไทยเทียบเท่าระดับสากล ตามปรัชญาขององค์กรที่ปลูกฝังไปยังผู้ประเมินราคาในสังกัดทุกคน

บทความอื่นๆ

Follow Us

Prospec Appraisal

Top
Subscribe To Our Newsletter

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

You have Successfully Subscribed!