เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลการพนักงาน Personnel HR Dep.

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลการพนักงาน Personnel HR Dep.

ฟังค์ชั่นงาน ทำหน้าที่ เป็น HR ตามรูปแบบของการพนักงาน คอยดู เอาใจใส่ ความต้องการของ คนทำงานในสมัยใหม่ ที่ต้องปรับแต่ง วิธีการ ที่สอดคล้องกับโลกยุคใหม่ New Normal พฤติกรรม และค่าตอบแทนที่เปลี่ยนแปลงไป เป็นความท้าทาย ให้สอดคล้องกับข้อกฎหมายของรัฐ โดยเฉพาะ คุณทำงานที่ต้องการความเป็นอิสระ อยู่ที่บ้าน การออกแบบกฎระเบียบและค่าตอบแทนจึง ต้องให้เกิดประสิทธิภาพ และสร้างสรรค์ เนื้องานการให้บริการลูกค้าที่มีคุณภาพตามไปด้วย

คุณสมบัติ จบการศึกษา ทางด้านงานบุคคล มีประสบการณ์ HR มาโดยตรง

เงื่อนไขพิเศษ ยอมรับการเรียนรู้ งานประเมิน ในระบบออนไลน์ และระบบ cpd บนแพลตฟอร์ม Eduprop รายได้จากเงินเดือนประจำและโบนัสประจำปี
(คลิกเพื่อส่งแบบสอบถามและแนบประวัติ)

บริการที่เกี่ยวข้อง

บริษัทประเมินอิสระ Independent Valuation Company Thailand

ให้บริการด้านประเมินมูลค่าทรัพย์สิน อยู่ในบัญชีรายชื่อของตลาดหลักทรัพย์และทุกสถาบันธนาคาร มุ่งมั่นที่จะรักษามาตรฐานผลงานและพัฒนาวิชาชีพประเมินมูลค่าทรัพย์สินอย่างต่อเนื่อง มุ่งหวังยกระดับมาตรฐานการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ในประเทศไทยเทียบเท่าระดับสากล ตามปรัชญาขององค์กรที่ปลูกฝังไปยังผู้ประเมินราคาในสังกัดทุกคน

บทความอื่นๆ

Follow Us

Prospec Appraisal

Top
Subscribe To Our Newsletter

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

You have Successfully Subscribed!